• "Rehoboth" kerk
  • "Doarpstsjerke"
  • Doarpshûs “Nij Sion”
  • Kleastertsjerke

Algemeen

Welkom

Categorie: Algemeen
Gepubliceerd: woensdag 22 januari 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Welkom op de website van de Protestantse gemeente Metslawier-Niawier.

Deze website is opgezet voor alle leden van de Protestantse gemeente Metslawier-Niawier en voor andere belangstellenden in en buiten Metslawier en Niawier. 

Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente.


 

Gebouwen

Categorie: Algemeen
Gepubliceerd: zondag 13 april 2014
Geschreven door Harm Tolsma
  • “Rehoboth” kerk Balthasar Bekkerstrjitte 27 9123 JV  Metslawier
  • "de Schakel" Balthasar Bekkerstrjitte 27 9123 JV  Metslawier
  • Doarpstsjerke Tsjerkebuorren 7 9123 JT  Metslawier
  • Kleastertsjerke Tsjerkepaad 4 9138 SP  Niawier
  • Doarpshûs “Nij Sion” Bornensisstrjitte 4 9138 TB  Niawier

Metslawier

Niawier

 


 

Contact

Categorie: Algemeen
Gepubliceerd: zaterdag 08 maart 2014
Geschreven door Harm Tolsma
 Predikant  L. Adema  l.adema1@hetnet.nl
 Voorzitter  J, Kuik  j.kuik3@kpnplanet.n
 Scriba  W. Kloostra-de Groot  scriba@pkn-metslawier-niawier.nl
 College van  kerkrentmeesters

 Voorzitter: H.A. Meinema

 Secretaris: A. Allema-Dijkstra

 h.meinema1@knid.nl

 anneke@allema.nl

 Afgevaardigde naar de Classis

 M. Postma-Bosma, Master fan  Loanstrjitte 10, Metslawier

 telef. 242116

 Administratie kerkelijke  bijdragen  L.  Rispens  l.rispens@knid.nl
 Beamergroep  S. Postma  beamercommissie@pkn-metslawier-niawier.nl
 Financieel administrateur  H. Nicolai  h.nicolai02@knid.nl
 LRP ledenadministratie  H. de Wind  ledenadministratie@pkn-metslawier-niawier.nl
 LRP lokaal beheerder  A. Postma  lokaalbeheer-lrp@pkn-metslawier-niawier.nl
 Redactie Nieuwsbrief

 Jan-Anne en  Carolien Weidenaar-van Dijk

 jaweidenaar@gmail.com
 Zalencentrum “de Schakel”  J. Jongeling-Dijkstra  denjjongeling@knid.nl
 Aanspreekpunt (stichting)  Doarpstsjerke Metslawier  H.A. Meinema, Stasjonswei 9,  Metslawier  telef 294161
 Aanspreekpunt Kleastertsjerke  Niawier  G. Kloostra, Siercksmawei 5, Niawier  telef. 242287
 Redactie website  H. Tolsma

 webmaster@pkn-metslawier-niawier.nl   harm.tolsma@gmail.com

 Techniek website  A. Postma  website@pkn-metslawier-niawier.nl