• "Rehoboth"
  • "Doarpstsjerke"
  • “Nij Sion”
  • "Kleastertsjerke"

Algemeen

Welkom

Categorie: Algemeen
Laatst bijgewerkt: maandag 30 maart 2020 Gepubliceerd: woensdag 22 januari 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Welkom op de website van de Protestantse gemeente Metslawier-Niawier.

Deze website is opgezet voor alle leden van de Protestantse gemeente Metslawier-Niawier en voor andere belangstellenden in en buiten Metslawier en Niawier. 

Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente.

Kerktelevisie: Rehoboth, kanaal nummer: 1966 of 2966. T:  0651625158

Kerktelevisie: Nij Sion,    kanaal nummer: 1967 of 2967. T: 0519-241778

https://www.facebook.com/pkn.metslawierniawier

Diensten:

Iedere zondagmorgen wordt er om half 10 vanuit Nij Sion een korte dienst gehouden. Aanwezig is de koster, dienstdoende ouderling, dominee en de voorzitters. In de diensten zal aandacht worden gegeven aan de collectes.

1e Paasdag: dienst in het teken van Pasen, met liederen over de opstanding van Jezus en woorden van bemoediging. Want de Heer is waarlijk opgestaan, dat mogen we belijden en zingen in deze crisistijd.

Woensdagavond worden de kerkklokken weer geluid en houd dominee een gebed in de Kleastertsjerke in Niawier om 7 uur.


 

Gebouwen

Categorie: Algemeen
Laatst bijgewerkt: donderdag 15 november 2018 Gepubliceerd: zondag 13 april 2014
Geschreven door Harm Tolsma
  • “Rehoboth” kerk Balthasar Bekkerstrjitte 27 9123 JV  Metslawier
  • "de Schakel" Balthasar Bekkerstrjitte 27 9123 JV  Metslawier
  • Doarpstsjerke Tsjerkebuorren 7 9123 JT  Metslawier( Stichting Doarpstsjerke) 
  • Kleastertsjerke Tsjerkepaad 4 9138 SP  Niawier
  • Doarpshûs “Nij Sion” Bornensisstrjitte 4 9138 TB  Niawier ( wordt gehuurd voor erediensten)

Metslawier

Niawier

 


 

Contact

Categorie: Algemeen
Laatst bijgewerkt: woensdag 01 april 2020 Gepubliceerd: zaterdag 08 maart 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Predikant

 

Ds. Lubbert Adema

Skipfeartsein 26, Metslawier      346827

l.adema1@hetnet.nl

Voorzitters Tiny Weidenaar  Bredewei 4, Niawier                    241700
  Betty Poleij  B.Beckerstrjitte 12, Metslawier 241862
Scriba W. Kloostra-de Groot

Grytmanswei 5, Niawier             241623

scriba@pkn-metslawier-niawier.nl

College van kerkrentmeesters Voorzitter: H. Meinema h.meinema1@knid.nl
  Secretaris: A. Allema-Dijkstra anneke@allema.nl
Afgevaardigde naar de Classis vacant  
Administratie kerkelijke bijdragen L. Rispens l.rispens@knid.nl
Beamergroep S. Postma beamercommissie@pkn-metslawier-niawier.nl
Financieel administrateur H. Nicolai h.nicolai02@knid.nl
LRP ledenadministratie

F de Beer

fi.debeer@knid.nl
LRP lokaal beheerder   lokaalbeheer-lrp@pkn-metslawier-niawier.nl
Redactie Nieuwsbrief Jan-Anne en Carolien Weidenaar-van Dijk jaweidenaar@gmail.com
Zalencentrum “de Schakel” J. Jongeling-Dijkstra denjjongeling@knid.nl
Aanspreekpunt (stichting) Doarpstsjerke Metslawier H. Meinema, Stasjonswei 9 Metslawier tel.:294161 (h.meinema1@knid.nl)
Aanspreekpunt Kleastertsjerke Niawier G. Kloostra, Siercksmawei 5 Niawier tel.:242287
Redactie website S. vd Veen webmaster@pkn-metslawier-niawier.nl 
  H. Meinema h.meinema1@knid.nl
Techniek website   website@pkn-metslawier-niawier.nl
Klachten kerkradio doorgeven aan    
Metslawier H. Meinema tel.: 294161
Niawier Sjouke Basteleur tel.: 242052