• "Rehoboth"
  • "Doarpstsjerke"
  • “Nij Sion”
  • "Kleastertsjerke"

Algemeen

Welkom

Categorie: Algemeen
Laatst bijgewerkt: maandag 28 november 2016 Gepubliceerd: woensdag 22 januari 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Welkom op de website van de Protestantse gemeente Metslawier-Niawier.

Deze website is opgezet voor alle leden van de Protestantse gemeente Metslawier-Niawier en voor andere belangstellenden in en buiten Metslawier en Niawier. 

Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente.


 

Gebouwen

Categorie: Algemeen
Laatst bijgewerkt: donderdag 15 november 2018 Gepubliceerd: zondag 13 april 2014
Geschreven door Harm Tolsma
  • “Rehoboth” kerk Balthasar Bekkerstrjitte 27 9123 JV  Metslawier
  • "de Schakel" Balthasar Bekkerstrjitte 27 9123 JV  Metslawier
  • Doarpstsjerke Tsjerkebuorren 7 9123 JT  Metslawier( Stichting Doarpstsjerke) 
  • Kleastertsjerke Tsjerkepaad 4 9138 SP  Niawier
  • Doarpshûs “Nij Sion” Bornensisstrjitte 4 9138 TB  Niawier ( wordt gehuurd voor erediensten)

Metslawier

Niawier

 


 

Contact

Categorie: Algemeen
Laatst bijgewerkt: dinsdag 12 maart 2019 Gepubliceerd: zaterdag 08 maart 2014
Geschreven door Harm Tolsma
Predikant L. Adema l.adema1@hetnet.nl
Voorzitters J, Kuik j.kuik3@kpnplanet.nl
  H. Meinema h.meinema1@knid.nl
Scriba W. Kloostra-de Groot scriba@pkn-metslawier-niawier.nl
College van kerkrentmeesters Voorzitter: H. Meinema h.meinema1@knid.nl
  Secretaris: A. Allema-Dijkstra anneke@allema.nl
Afgevaardigde naar de Classis vacant  
Administratie kerkelijke bijdragen L. Rispens l.rispens@knid.nl
Beamergroep S. Postma beamercommissie@pkn-metslawier-niawier.nl
Financieel administrateur H. Nicolai h.nicolai02@knid.nl
LRP ledenadministratie H. de Wind ledenadministratie@pkn-metslawier-niawier.nl
LRP lokaal beheerder A. Postma lokaalbeheer-lrp@pkn-metslawier-niawier.nl
Redactie Nieuwsbrief Jan-Anne en Carolien Weidenaar-van Dijk jaweidenaar@gmail.com
Zalencentrum “de Schakel” J. Jongeling-Dijkstra denjjongeling@knid.nl
Aanspreekpunt (stichting) Doarpstsjerke Metslawier H. Meinema, Stasjonswei 9 Metslawier tel.:294161 (h.meinema1@knid.nl)
Aanspreekpunt Kleastertsjerke Niawier G. Kloostra, Siercksmawei 5 Niawier tel.:242287
Redactie website H. Tolsma webmaster@pkn-metslawier-niawier.nl harm.tolsma@gmail.com
  H. Meinema h.meinema1@knid.nl
Techniek website A. Postma website@pkn-metslawier-niawier.nl