Contact

Laatst bijgewerkt: dinsdag 12 maart 2019 Gepubliceerd: zaterdag 08 maart 2014 Geschreven door Harm Tolsma
Predikant L. Adema l.adema1@hetnet.nl
Voorzitters J, Kuik j.kuik3@kpnplanet.nl
  H. Meinema h.meinema1@knid.nl
Scriba W. Kloostra-de Groot scriba@pkn-metslawier-niawier.nl
College van kerkrentmeesters Voorzitter: H. Meinema h.meinema1@knid.nl
  Secretaris: A. Allema-Dijkstra anneke@allema.nl
Afgevaardigde naar de Classis vacant  
Administratie kerkelijke bijdragen L. Rispens l.rispens@knid.nl
Beamergroep S. Postma beamercommissie@pkn-metslawier-niawier.nl
Financieel administrateur H. Nicolai h.nicolai02@knid.nl
LRP ledenadministratie H. de Wind ledenadministratie@pkn-metslawier-niawier.nl
LRP lokaal beheerder A. Postma lokaalbeheer-lrp@pkn-metslawier-niawier.nl
Redactie Nieuwsbrief Jan-Anne en Carolien Weidenaar-van Dijk jaweidenaar@gmail.com
Zalencentrum “de Schakel” J. Jongeling-Dijkstra denjjongeling@knid.nl
Aanspreekpunt (stichting) Doarpstsjerke Metslawier H. Meinema, Stasjonswei 9 Metslawier tel.:294161 (h.meinema1@knid.nl)
Aanspreekpunt Kleastertsjerke Niawier G. Kloostra, Siercksmawei 5 Niawier tel.:242287
Redactie website H. Tolsma webmaster@pkn-metslawier-niawier.nl harm.tolsma@gmail.com
  H. Meinema h.meinema1@knid.nl
Techniek website A. Postma website@pkn-metslawier-niawier.nl

 

Hits: 6765