Rekeningnummers

Rekening

Nummer

Protestantse gemeente Metslawier-Niawier

NL88 RABO 0343 3843 88

Diaconie protestantse gemeente Metslawier-Niawier

NL58 RABO 0343 3741 61

Zending protestantse gemeente Metslawier-Niawier

NL92 RABO 0346 1093 37

Kerkelijke bijdragen en Collectemunten

NL88 RABO 0343 3843 88

Hits: 9312