Dienst van zondag 18 december 2016

4e advent

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" in Metslawier

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek gezang 445: 1 t/m 5

De collecten gaan naar: 1. Kerk, 2. Diaconie

en de dienstdoende koster is Pieter Tamminga

Op deze zondag horen wij in de kerk over Jozef, timmerman uit Nazareth, die loopt te prakkiseren hoe het nu verder moet nu Maria zwanger blijkt te zijn. Maar net als Jozef, de zoon van Jakob, de meesterdromer uit het Oude Testament, ziet ook deze Jozef dromen, die hem de weg wijzen. We lezen uit het Evangelie van Mattheus: 1:18-25


Hits: 635