Dienst van zondag 8 januari 2017

te houden in dorpshuis "Nij Sion"te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. R. de Pee, Feanwâlden

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel lied 177: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie (adoptiekinderen)

Dienstdoende koster is: Jappie de Vries, Niawier

Na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken in "Nij Sion". Met de mogelijkheid om elkaar een goed, gelukkig en gezond nieuwjaar toe te wensen.


Hits: 400