Dienst van zondag 15 januari 2017

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek lied 678: 1, 2, 4, 5 en 9

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Het oecumenisch werk in binnen- en buitenland

Dienstdoende koster: Renze Haaksma. Metslawier


Hits: 416