Dienst van zondag 29 januari 2017

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. T. Abee, Lioessens

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel gezang 202: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk

Dienstdoende koster is: Oane Meinema, Metslawier


Hits: 452