Dienst van zondag 5 februari 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 66: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie/Ghana

Dienstdoende koster is: Hein Braaksma, Niawier

Op deze zondag staan wij in de dienst stil bij wat Jezus over zijn gemeente zegt: U bent het zout van de wereld. We lezen Mattheus 5 : 13 - 16. Daar staat ook nog dat de kerk het licht van de wereld is. Dat zijn nogal forse uitspraken, die stof tot nadenken geven aan een kerk die leeft in een tijd van krimp en op zoek is. In deze dienst bereiden we ons ook voor op het Heilig Avondmaal van volgende week zondag 12 februari a.s.


Hits: 447