Dienst van zondag 19 februari 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek lied 150a: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie en er is nog een deurcollecte voor de bloemen te bezorgen in eigen gemeente

Dienstdoende koster is Eric Turkstra, Niawier

Deze zondag luisteren we in de dienst samen naar het verhaal dat Jezus vertelde over "De Zaaier", Lucas 8:4-15.


Hits: 396