Diensten van zondag 5 maart en Bidstond op 8 maart 2017

Zondag 5 maart 2017 - 1e zondag 40-dagentijd

Dienst in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Het 40-dagenlied : 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie / 40-dagentijdcollecte

Dienstdoende koster is: Sjoerd van Dellen, Niawier

Bijzonderheden: dienst met gehandicapten

 

Woensdag 8 maart Bidstond

Bidstonddienst in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst 19.30 uur

Voorganger: eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit de Sow-bundel lied 147: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Jaap de Graaf, Metslawier

 

Kom je ook!!!! Op zondag 5 maart om 10 uur wordt er in "Nij Sion" een zeer speciale dienst gehouden. Iedereen is welkom, maar heb je misschien een lichamelijke of geestelijke beperking, dan ben je extra welkom. We hebben namelijk een trouwerij in de kerk. En we zoeken nog een heleboel gasten om dit prachtige bruiloftsfeest met ons te vieren.

En verder, op woensdag 8 maart is er weer de Bidstond voor gewas en arbeid. We lezen dan uit Genesis 9 : 8 - 17. Daar gaat het over Gods verbond met Noach en zijn nakomelingen, maar ook over het verbond dat God sluit met de schepping. En over de regenboog.

De 40- dagentijd als voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen begint dit jaar op Aswoensdag 1 maart. Met een groepje gemeenteleden willen we aan deze voorbereiding extra invulling geven. Dit doen we door op woensdag 1 maart en daarna elke woensdag tot Pasen samen te komen om half 8 in de Kleastertsjerke voor een kort avondgebed. Ook zullen dan gemeenteleden muzikale medewerking verlenen. De dienst van woensdag 8 maart is de bidstond voor gewas en arbeid. Misschien goed om in deze weken voor Pasen weer even zo nu en dan gas terug te nemen, stil te worden en te luisteren naar de woorden van Hem, die zijn leven voor ons in de waagschaal heeft gelegd.


Hits: 516