Dienst van zondag 13 augustus 2017

yn de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: dhr. Joop Visser, Stiens 

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 201: 1 en 2

Collecten in de dienst: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / zomerzending

Dienstdoende koster: Eeltsje de Groot, Metslawier


Hits: 360