Dienst van zondag 17 september 2017

Heilig Avondmaal

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 174: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Diaconie, 2. Kerk

Dienstdoende koster: Jappie de Vries, Niawier


 

Hits: 233