Dienst van zondag 21 januari 2018

Laatst bijgewerkt: dinsdag 23 januari 2018 Gepubliceerd: maandag 15 januari 2018 Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur:

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische Liedbundel gezang 185: 1, 3 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Oecumenisch werk in binnen- en buitenland

Dienstdoende koster is Oane Meinema, Metslawier

Deze zondag lezen wij uit Mattheus 15:21-28, over een vrouw met een zieke dochter, waar in vers 27 het ineens gaat over de befaamde: kruimkes van ’s Heren tafel.


 

Hits: 1369