Dienst van zondag 4 februari 2018

Laatst bijgewerkt: zondag 04 februari 2018 Gepubliceerd: maandag 29 januari 2018 Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: mevr. G. van der Galiën-Dorenbos, Damwoude

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel lied 422: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie/Werelddiaconaat project Moldavïe

Dienstdoende koster is Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Voor de kinderen is er weer de Reinbôge


Hits: 1137