Dienst van zondag 18 februari 2018

Laatst bijgewerkt: zondag 18 februari 2018 Gepubliceerd: donderdag 15 februari 2018 Geschreven door Harm Tolsma

Deze zondag Heilig Avondmaal

in kerkelijk centrum "Rehoboth"  te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

1e zondag 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: het 40-dagenlied verzen 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk in Actie / 40-dagentijd-collecte /noodhulp, 2. Kerk

Dienstdoende koster is  Pieter Tamminga, Metslawier

We lezen in deze dienst overeenkomstig de traditie in de kerk over de 40 dagen die Jezus in de woestijn doorbracht: Marcus 1:12-15.

In De Sk├╗le is er om 10:45 uur viering van het Heilig Avondmaal


 

Hits: 1270