Dienst van zondag 25 februari 2018

Laatst bijgewerkt: dinsdag 27 februari 2018 Gepubliceerd: zondag 18 februari 2018 Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: ds. B. van der Boon, Sûwald

2e zondag 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: 40-dagenlied verzen 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / 40-dagentijdcollecte /binnenlands diaconaat

Dienstdoende koster is: Eric Turkstra, Niawier


Hits: 1351