Dienst van zondag 11 maart 2018

Laatst bijgewerkt: dinsdag 13 maart 2018 Gepubliceerd: zondag 04 maart 2018 Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 10.00 uur:

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Deze zondag is de 4e zondag in de 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: Het 40-dagenlied verzen 1 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / binnenlands diaconaat

Dienstdoende koster: Doede Jongeling, Metslawier 

Medewerking aan de dienst verlenen: De Bliide Sjongers üt Kollum.Ditmaal een zeer speciale dienst n.l. van en ook voor mensen met een verstandelijke beperking. De dienst begint iets later om 10 uur. Medewerking zal worden verleend door het bijzondere koor De Bliide Sjongers uit Kollum, het koor bestaat uit zo’n 30 leden.

De dienst wordt gehouden in Rehoboth, en niet in Nij Sion. Een andere keer ruilen we terug. Ook zal Alie de Jong meewerken in deze dienst met haar dwarsfluit. Het thema van deze dienst is: God zorgt voor jou! 


Hits: 1533