Diensten van zondagen 8 en 15 april 2018

Laatst bijgewerkt: dinsdag 24 april 2018 Gepubliceerd: zaterdag 07 april 2018 Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 8 april

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, gezang 542: 1 t/m 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Hein Braaksma, Niawier

 

Zondag 15 april

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. R. de Pee, Feanwâlden

Te zingen voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, gezang 162: 1, 4, 5 en 6

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Voor de kinderen is de "Reinbôge" weer open


 

Hits: 1296