Dienst van zondag 28 oktober 2018

Laatst bijgewerkt: woensdag 31 oktober 2018 Gepubliceerd: dinsdag 23 oktober 2018 Geschreven door Harm Tolsma

plaats van samenkomst: dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

-doopdienst-

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek  Lied 347   ( = gezang 334:1,4,5)

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie /hervormingsdag

De dienstdoende koster is: Hein.Braaksma, Niawier

De Doop zal worden bediend aan twee kinderen uit de gemeente: Brent Holwerda en Hanna Sippie Timmerman.

In deze feestelijke dienst gaat de preek over Psalm 103:13. Zoals een Vader zijn arm liefdevol om zijn kind heen slaat, zo is God.


Hits: 187