Diensten vóór Pasen en op de eerste Paasdag !!

Laatst bijgewerkt: woensdag 24 april 2019 Gepubliceerd: woensdag 10 april 2019 Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 14 april Palmzondag

Deze dienst is in Rehoboth, Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger is onze eigen predikant ds. L. Adema

Tevens is er voorbereiding van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag

Het te zingen lied voor de dienst is: Uit het Liedboek, lied 632: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Jeugdwerk (Palmpasen)

Dienstdoende koster is Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

 

Donderdag 18 april Witte Donderdag

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 19.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, Heilig Avondmaal

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek voor de Kerken, lied 195: 1, 4 en 5

De collecten zijn voor: 1.Diaconie 2. Kerk

Dienstdoende koster is Eelke Bandstra, Metslawier

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag

yn de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst 19.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek voor de Kerken, lied 189: 1 en 4

Dienstdoende koster is Gerard Kloostra, Niawier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 14 april: Palmzondag. Traditioneel lezen we dan in de kerk over de intocht op een ezel van Jezus in Jeruzalem een week voor zijn kruisiging. Terwijl de kinderen surprises van Pasen rondbrengen in De Skûle, staan wij in de kerkdienst stil bij het 6e kruiswoord van Jezus: "Het is volbracht". Na de dienst van Palmzondag begint de zogenaamde: Stille Week. Gevuld met de vesperdiensten die dan worden gehouden.

Witte Donderdag is er een Avondmaalsviering, omdat de donderdag voor Pasen de avond was, waarop Jezus maaltijd hield met zijn leerlingen en bij de maaltijd het avondmaal hield. Op deze avond staan wij in de preek stil bij Johannes 13:1-15, waar wordt verteld dat Jezus de voeten wast van zijn leerlingen. Goede Vrijdag staan wij stil bij de lijdensweg die Jezus is gegaan: de Via Dolorosa. We staan een ogenblik stil bij Jezus’ kruiswoord: "Heden zul je met Mij in het paradijs zijn". In deze dienst wordt de paaskaars gedoofd.

Stille zaterdag: Paaswake. Om half 8 is er een wake in Nij Sion. We staan stil bij het moment dat Jezus van het kruis afgenomen is en bij zijn graflegging. Maar tegelijk zingen we liederen vol hoop en verwachting. Want als alles duister is, ontsteekt de Heer een lichtend vuur dat nooit meer dooft……

Zo willen wij ons in deze weken en dagen voorbereiden op het grootste feest dat de kerk kent: Pasen.

En dan de 1e Paasdag: Op eerste Paasdag 21 april is de dienst in het dorpshuis "NIJ SION" te Niawier.

De dienst begint om 9.30 uur

Voorganger is eigen predikant Lubbert Adema

Het te zingen lied voor de dienst is uit het Liedboek voor de Kerken, lied 215: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk In Aktie /Paascollecte

Dienstdoende koster is Hein Braaksma, Niawier

Paasmorgen! De Heer is waarlijk opgestaan! Zo groeten gelovigen over de hele wereld elkaar op deze morgen. We zingen erover uit volle borst, wij zien het, maar doorgronden het niet. We staan met Maria van Magdala bij het open graf, waar zij meende dat Jezus de tuinman was. Of dat de tuinman Jezus was? Bekijk thuis op Google afbeeldingen maar eens een foto van het schilderij dat Rembrandt van deze scene heeft gemaakt. Dan ziet u Jezus als tuinman met een schep in de hand. Alsof met Pasen duidelijk wordt: God komt deze aarde omscheppen, herscheppen. De dood hoort bij de dingen die “voorbijgaan.”

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 dagentijd Kerk in actie!

Wij leven toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. We delen Jezus liefde met mensen, dichtbij en veraf. De collecte van 7 april is voor Rwanda, 25 jaar na de genocide. Een nieuw begin voor de weeskinderen in Rwanda. 14 april gaat de collecte naar een nieuw begin voor jongeren in Nederlandse kerken. Zij herbeleven Pasen door een spel met als uitkomst De Paasochtend, Jezus is opgestaan! Helpt u mee?

Avondmaalscollecte

De avondmaalscollecte van 18 april gaat naar Hulp aan dakloze vluchtelingen in Nederland. Hulp aan uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Stichting INLIA biedt hulp, ondersteuning en geeft advies aan kerken hoe zij deze mensen hulp kunnen bieden. Helpt u mee?


 

 

Hits: 720