Dienst van zondag 28 april 2019

Laatst bijgewerkt: zondag 28 april 2019 Gepubliceerd: woensdag 24 april 2019 Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: ds. Bin van der Boon, Suwâld

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SoW-bundel, lied 46: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1.Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is  Pieter Tamminga, Metslawier


Hits: 691