Dienst van zondag 5 mei 2019

Laatst bijgewerkt: maandag 06 mei 2019 Gepubliceerd: zondag 28 april 2019 Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst:  9.30 uur

Voorganger in de dienst: onze predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst uit het liedboek voor de kerken lied 219 verzen 1, 2 en 6

De collecten zijn voor: 1. de Kerk 2. Kerk In Actie / noodhulp

Dienstdoende koster is Willem Weidenaar, Niawier

Deze zondag 5 mei staan wij in de dienst stil bij de slachtoffers van oorlog, en vieren wij dat wij in vrijheid mogen leven. U / jij bent natuurlijk daarbij van harte welkom.

Even over de daarna komende zondagen. Zondag 12 mei is het moederdag. Een mooie gelegenheid om in de kerkdienst samen eens goed na te denken over het gebod uit de Tien Geboden, dat zegt: eer je vader en moeder! Ofwel, welke rol spelen volwassenen in onze tijd eigenlijk in de leefwereld van onze jongeren en kinderen?

Alvast uw attentie gevraagd voor de daarop volgende zondag. Zondag 19 mei is er een dienst in de kerk in samenwerking met de kinderen van basisschool De Rank uit Metslawier. Het belooft een fijne dienst te worden, waar kinderen wellicht ouderen nog iets kunnen leren!


 

Hits: 709