Kerkdiensten

Laatst bijgewerkt: zondag 07 maart 2021 Gepubliceerd: dinsdag 23 juli 2019 Geschreven door Sipke van der Veen

Wijzigingen i.v.m. “harde lockdown”.

 

Vanaf direct zullen de kerkdiensten voorlopig niet bijgewoond kunnen

worden door gemeenteleden. Wel kunt u de diensten die allemaal in

Rehoboth in Metslawier worden gehouden,

via de kerkradio van Kabelnoord thuis mee beleven.

 

Zondag 14 maart

Van de zeven werken van barmhartigheid is deze zondag het thema: de naakten kleden, aan de beurt. Wij steken in de kerk op deze zondag een lichtje aan voor mensen die door armoede soms nauwelijks in staat zijn om voor hun kinderen nieuwe kleren te kopen.

We denken aan inzamelingen van kleren, voor mensen in eigen land, kledingbanken. We denken ook aan inzamelingen van kleren voor mensen verder weg in nood.

 

Zondag 21 maart: Palmzondag!

Vandaag lezen we in de kerkdienst over Jezus die rijdend op een ezel naar Jeruzalem komt. Enthousiast zingen de mensen Hem toe als de Koning die bevrijding brengen zal. We volgens deze keer het evangelie van Markus, Markus 11:1-11.

We steken deze zondag een lichtje aan in de kerk voor alle mensen die honger hebben. Voor de mensen die soms nauwelijks kunnen leven van de opbrengst van hun land en akkers.

 

veertigdagenkalender:

U kunt gedurende de veertigdagentijd toeleven naar Goede Vrijdag

en Pasen door een kalender te volgen, die dagelijks iets ter overweging

en te lezen aanbiedt.

Via de e-mail kunt u via de fam. Kloostra, Grytmanswei, deze kalender ontvangen,

op aanvraag.

via deze link  kunt u de kalender van Petrus, de PKN, volgen,

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/ 

 

Wel zijn onze diensten te volgen via kabel noord op uw t.v. via de radiozender van Rehoboth Metslawier. Ook zendt Omrop Fryslân op zondagmorgen weer een kerkdienst uit. Wij hopen dat u thuis via deze kanalen toch de verbondenheid met de Heer mag ervaren.

 

Hits: 1767