Kerkdiensten

Laatst bijgewerkt: zondag 20 september 2020 Gepubliceerd: dinsdag 23 juli 2019 Geschreven door Sipke van der Veen

Zondag 27 september: op deze zondag zal in de dienst voorgaan onze oud – predikant J. van Dijk.

Zondag 4 oktober: de eerste zondag van oktober is gebruikelijk Israëlzondag. Dit jaar is het thema: Kies voor het leven. Dit naar aanleiding van Deuteronomium 30:11-20.

 

Bij de kerkdiensten

Gelukkig is het weer zover, dat gemeenteleden welkom zijn op zondagmorgen tijdens de kerkdiensten in Rehoboth. Omdat de coronaregels nog steeds van kracht zijn, is er plaats voor maximaal 60 personen, die 1,5 meter uit elkaar zitten. Er is weer een organist aanwezig. We mogen echter maximaal 3 keer in de dienst een lied zingen. De andere liederen worden via de beamer afgespeeld.

Niet ideaal, maar voorzichtigheid blijft nog altijd geboden.

 

in verband met de corona richtlijnen, zijn de volgende:

Uitleg hervatting kerkdiensten

 

Vanaf 6 september proberen we de draad weer op te pakken en hopen we samen weer naar de kerk te kunnen gaan. Een kerkdienst in coronatijd zal een andere kerkdienst zijn dan we gewend waren. Wij hebben ons te houden aan de RIVM-regelgeving.

Allereerst: bent u verkouden, hoest u, heeft u benauwdheidsklachten of heeft u of één van uw huisgenoten koorts dan blijft u thuis! Er zijn nog enkele andere belangrijke spelregels.

Aanmelden is verplicht. U dient zich voor elke kerkdienst opnieuw aan te melden!

We moeten de anderhalve meter onderlinge afstand houden! Voor en tijdens de dienst zijn er drie coördinatoren die de dienst begeleiden. Zij zijn te herkennen aan het gele hesje. Hun aanwijzingen dient u op te volgen. U komt binnen via de hoofdingang bij de Schakel. Dan ontsmet u uw handen en

de coördinator vinkt aan dat u aanwezig bent. Een coördinator wijst u naar uw zitplaats in de kerk. We vullen de kerk bank voor bank. Er zijn dus geen vaste zitplaatsen meer. Uw jas mag niet op de kapstok, deze kunt u over de rugleuning van de stoel hangen.  Het uitdelen van pepermuntjes is niet

toegestaan. We verlaten de kerk via de het voorportaal achter het podium.

Het collecteren zoals we gewend waren is niet toegestaan. U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de kerk of uw bijdrage geven bij de uitgang van de kerk.

Het toilet is in principe buiten gebruik. Alleen bij hoge uitzondering wordt het toilet gebruikt. Het bijwonen van de kerkdiensten geschiedt te allen tijde op eigen risico! U kunt te allen tijde de kerkdienst via de kabel te beluisteren.

Hits: 1306