Dienst van zondag 19 november 2017

Dienst van zondag 12 november 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

om 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Deze zondag voorbereiding op het Heilig Avondmaal van volgende week zondag

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, lied 972: 1, 2, 7 en 10

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / binnenlandsdiaconaat

Dienstdoende koster is: Sjoerd van Dellen, Niawier


Op deze zondag willen wij stilstaan bij woorden van Paulus, die hij geschreven heeft aan de kerk in Thessalonica, waarschijnlijk de oudste brief van Paulus die bewaard is gebleven. We lezen van zijn geloof, dat tenslotte niet alle mensen en machten die mensen onderdrukken en knechten het laatste woord zullen hebben, maar dat wij een Ander Koninkrijk verwachten.  Hoe Paulus in zijn tijd daar tegenaan keek, lezen we in 1 Thessalonicenzen 4:13-18.

Denkt u eraan, dat wij op zondag 19 november het Avondmaal zullen vieren?


Dienst van zondag 5 november 2017

Zendingszondag

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 10.00 uur:

vanaf 9.30 uur wordt u verwelkomd met koffie, thee of fris

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SoW-bundel lied 58: 1, 2 en 3

In deze dienst één collecte voor: Kerk in Actie / najaarszendingsweek

Dienstdoende koster is Renze Haaksma, Metslawier

Komt allen !!


Diensten van zondag 29 oktober 2017 en van 1 november 2017 (dankstondcollecte)

Zondag 29 oktober - Fryske tsjinst

wordt gehouden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur (denk om wintertijd !!):

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Gezang 401: 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / hervormingsdag

Dienstdoende koster is Pieter Tamminga, Metslawier


Woensdag 1 november Dankstond

plaats van samenkomst: Kleastertsjerke, Niawier

Aanvang dienst: 19.30 uur:

Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Te zingen voor de dienst: Uit de SoW-bundel, lied 74: 1 t/m 5

Collecte: voor de Diaconie

Dienstdoende koster: Gerard Kloostra, Niawier


Zondag 29 oktober is ook de Bijbelzondag en ook staan we er bij stil dat het op 31 oktober 500 jaar geleden is dat Maarten Luther de 95 stellingen op de kapeldeur in Wittenberg vastmaakte, wat het begin was van de Reformatie. 

Woensdag 1 november is het Dankstond voor Gewas en Arbeid. Als je ziet dat de meesten van ons het zoveel beter hebben dan anderen op deze aardbol, qua welvaart, arbeid, vrijheid, dan is er alle reden om daar in de kerk even dankbaar bij stil te staan.


 

Dienst van zondag 22 oktober 2017

in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Leiding dienst bij: het "Dreamteam"

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Nieuwe liedbundel: lied 283: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Nederlands Bijbelgenootschap

Dienstdoende koster: Eric Turkstra, Niawier


Dienst van zondag 15 oktober 2017

te houden in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur:

Voorganger: ds. J. G. Arendsman, Drachten

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel, lid 72: 1 en 5

De te houden collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie (Werelddiaconaat)

Dienstdoende koster: Hein Braaksma, Niawier


Dienst van zondag 1 oktober 2017

in Dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur:

Voorganger: mevrouw  A. C. Plantinga  uit Ee

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Nieuwe Liedboek lied 136: 1 en 4

De collecten zijn deze zondag voor: 1. Kerk, 2. Kerk en Israël

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier......


 

Dienst van zondag 24 september 2017 (STARTZONDAG)

in kerkelijk centrum "RËHOBOTH" te  Metslawier

Aanvang: 10.00 uur: Vanaf half 10 staat de koffie,thee of limonade klaar

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: samen zingen uit het Evangelische Liedboek lied 203: 1 t/m 4

De te houden collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Vredeswerk

Dienstdoende koster is Pieter Tamminga, Metslawier


Uitnodiging voor de start van het winterwerk op zondag 24 september in Rehoboth in Metslawier

Het thema is: "Open Huis!" Het belooft een breed programma te worden voor jong en oud.  U/ jullie zijn daarom hartelijk welkom. Om half tien staat de koffie met iets lekkers voor u en jou klaar. Daarna een dienst met een luchtig karakter. Dan even tijd voor een spel voor jong en oud. U mag ook supporter zijn. Onder het genot van een hapje en drankje kunnen jullie gezellig even bij praten. Als slot een heerlijke gezamenlijke brunch.

Voor de jeugd van 12 jaar en ouder, is er op 6 oktober om 18.00 uur een proeverij. Dit is in de Schakel in Metslawier. De catechisanten krijgen nog een persoonlijke uitnodiging. Jullie vrienden of vriendinnen zijn ook van harte welkom, neem ze gerust mee. Noteert u/ jij alvast de beide data?