Dienst van zondag 27 augustus 2017

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. H. F. de Vries, Dokkum

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 68: 1, 2 en 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: is Eelke Bandstra, Metslawier


Dienst van zondag 20 augustus 2017

yn de Kleastertsjerke te Nijewier

om 11.00 oere:

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel "Sjongend op Wei" lied 207: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Gerard Kloostra, Niawier


Dienst van zondag 13 augustus 2017

yn de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: dhr. Joop Visser, Stiens 

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 201: 1 en 2

Collecten in de dienst: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / zomerzending

Dienstdoende koster: Eeltsje de Groot, Metslawier


Dienst van zondag 6 augustus 2017

plaats: Kleastertsjerke, Niawier

Aanvang: 11.00 uur:

Voorganger: ds. A. M. Langhout, Oldeberkoop

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei, lied 127: 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Thea. Kingma, Niawier


Dienst van zondag 30 juli 2017

in de "Doarpstsjerke" van Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. van Buuren, Kollum

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SOW-bundel, lied 195: 1 t/m 6

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Jaap de Graaf, Metslawier


Dienst van zondag 16 juli 2017

te houden in "Nij Sion"te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei, lied 55 de verzen 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Eric Turkstra, Niawier

Deze zondag zal een aantal jongeren afscheid nemen van de kindernevendienst. In deze dienst zal het heel actueel gaan over "De Toekomst". Ook zal bekend worden gemaakt voor welk goed doel de kinderen dit seizoen hebben gespaard op de kindernevendienst


Dienst van zondag 9 juli 2017

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema 

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel gezang 229 : 1 t/m 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie, 3. Deurcollecte is voor bezorging van bloemen binnen de gemeente

Dienstdoende koster is: Oane Meinema, Metslawier


In deze dienst zullen de nieuwe ambtsdragers van onze gemeente worden bevestigd. Tegelijk zullen we afscheid nemen van enkele ambtsdragers, die hun termijn erop hebben zitten. Nieuw bevestigd worden: Betty Poleij, Balthasar Bekkerstrjitte 12, Metslawier als wijkouderling; Froukje Dijkstra, De Skulp 12 te Niawier als jeugdouderling; Jan Kuik, Keechsdyk 16, te Morra als ouderling; en Fokke Visser, Skûlestrjitte 30, Metslawier en Douwe Jaap Meinsma, Julianastrjitte 20, beide te Metslawier als ouderling-kerkrentmeester.

Op zondag 16 juli zal een aantal jongeren afscheid nemen van de kindernevendienst. We zijn al begonnen met de voorbereidingen voor deze dienst. Het zal dan gaan over "De Toekomst". Ook zal 16 juli bekend worden gemaakt voor welk goed doel de kinderen dit seizoen hebben gespaard op de kindernevendienst.......

Dienst van zondag 2 juli 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. J. van Buuren, Kollum

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel, gezang 181: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. de zomercollecte jeugdwerk

Dienstdoende koster is: Hein Braaksma, Niawier