Dienst van zondag 6 juli 2014

Dienst van zondag 6 juli 2014

Plaats van de dienst: Rehoboth, Balthasar Bekkerstrjitte 27, Metslawier

Aanvang van de dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. A.M. Langhout, Oldeberkoop

Zingen voor de dienst: Uit de bundel Sjongend Op Wei, nr. 127 ("Zo lang wij ademhalen")

Collecten in deze dienst: 1. Kerk; 2. Kinder- en jongerenwerk

Dienstdoende koster: Willem Meinsma

 

 

Dienst van 29 juni 2014

Dienst van  29 juni 2014

Plaats: NIJ SION, Bornensisstrjitte 5, Niawier

Aanvang: 9.30 uur 

Voorganger: eigen predikant ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Uit "Sjongend op wei"- bundel nr. 98 (Zo vriendelijk en veilig...)

Collecten: 1. de kerk, 2. de diaconie

Koster in deze dienst: E. Turkstra, Niawier

--------

Bijzonderheden in deze dienst: Slotdienst voor de kindernevendienst i.v.m. de komende vacantie-periode. Een aantal kinderen gaat in deze dienst afscheid nemen van de kindernevendienst. De precieze invulling van een en ander is nog niet helemaal rond. Zodra meer bekend is zal dat via beamer en afkondigingen worden bekend gemaakt.

     

Dienst van 22 juni 2014

Dienst van 22 juni 2014

Plaats van de dienst: Rehoboth, Balthasar Bekkerstrjitte 27, Metslawier

Aanvangstijd: 9.30 uur

Organisatie: "Dreamteam"

Zingen voor de dienst: Uit "de "Sjongend op wei"-bundel: nr. 97 (Licht dat ons aanstoot in de morgen)

Collecten: 1. Kerk; 2. t.b.v. bloemen eigen gemeente

Koster: R. Haaksma, Metslawier

-----

Het thema van de dienst is: "Kerk bij de tijd". De dienst gaat over de "social media", de manier van communiceren in deze tijd, maar ook ook over vragen en stellingen over onze communicatie met God! Via facebook, twitter, skype, enz. ? U kunt uw mening geven op de stellingen en samen zingen we liederen over de liefde van God en over de liefde voor en naar elkaar!

Voor de kinderen hebben we ook iets speciaals. Kom en beleef het met ons mee.

Tot ziens in "Rehoboth" om half tien.

 

 

Dienst zondag 15 juni 2014

Dienst zondag 15 juni 2014

Plaats van de dienst: Nij Sion, Bornensisstrjitte 5, Niawier

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: ds. A. Groenendijk-Meindersma, Rijnsburg

Zingen voor de dienst: Lied 81 : 1 t/m 6, uit de bundel Sjongend op Wei

Collecten in deze dienst:

1. voor de kerk

2. voor Werelddiakonaat (medisch werk)

Dienstdoende koster in deze dienst: Jappie de Vries, Niawier

 

 

Dienst op 8 juni (1e Pinksterdag)

Dienst op 8 juni 2014 (1e Pinksterdag) - DOOPDIENST

Plaats van de dienst: Rehoboth, B. Bekkerstrjitte 27, Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Gezang 242 : 1, 2 en 3 (L.v.d.K.)

Collecten zijn voor:

1. de kerk;

 2. missionair werk en zending

Dienstdoende koster: Doede Douma, Metslawier

Aan deze doopdienst werkt een zanggroep mee, n.l. Jappie en Klaas de Vries, Riemke Meinsma en Zwaanette Dijkstra

Drie kinderen worden gedoopt,  Hillie, dochter van Popke en Marjan van Hijum, Brent, zoon van Ruben van der Leij en Wieke Meindersma en Jesse Hans, zoon van Nico Timmerman en Elisabeth Meindersma.

Dus allemaal ingredi├źnten voor een blije en feestelijke dienst !!!

 

 

 

Dienst zondag 1 juni 2014

Dienst te houden op zondag 1 juni 2014:

Plaats van de dienst: NIJ SION te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur.

Voorganger in deze dienst: ds. J.F. Mol, Nijega

Zingen voor de dienst: Gezang 233 (L.v.d.K.)

Collecten in deze dienst:

De eerste is voor de kerk;

De tweede is de zgn. wezenzondagcollecte

Dienstdoende koster: Sjoerd van Dellen, Niawier

 

Dienst op 29 mei (Hemelvaartsdag)

 

DIENST op 29 mei (Hemelvaartsdag)

Plaats: De Kleastertsjerke, Niawier

Voorganger: eigen predikant ds. L. Adema

Voor de dienst wordt gezongen uit de Sjongend op Wei bundel: nr. 56 (De Heer is opgetogen)

Collecten zijn voor: 

1. de Kerk en 2. de Diaconie

Koster: Wijbrand Hoekstra

 

 

 

Dienst op Zondag 25 mei

  • Bewerk
Zondag 25 mei 2014 in REHOBOTH te Metslawier. 

PRAISEDIENST m.m.v. Gospelgroep "de Regenboog".

Thema van de dienst: The beginning of Life...... 

Aanvang 9.30 uur. Organisatie: de Praisedienstcommissie.

1e collecte: Kerk

2e collecte: Diaconie

Zingen voor de dienst: in lied foar de maaietiid: Gezang 425 (L.v.d.K.)

Koster(s): fam. H. Tolsma

Alles in deze dienst staat in het teken van thema van deze dienst. We gaan als het ware aan boord van een vliegtuig. En waar gaat de reis heen? Een schitterend plaatje en de reisfolder laten het u zondagmorgen zien! Dus kom, koop zonder geld en stap zondagmorgen ook in !!  

Van harte welkom in deze bijzondere dienst!