Diensten 8 t/m 15 maart a.s.

 

Zondag  8 maart 2015 - 3e zondag 40 dagen-tijd

De dienst is in: Nij Sion, Niawier om 9:30 uur

Organisatie: Het dreamteam

Lied voor de dienst: 1e en 4e couplet van het 40 dagenlied

Collecten voor:

1. Kerk;  2. Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat)

Dienstdoende koster: Sjoerd van Dellen

                                       -------------------------                                                                     

Woensdag 11 maart 2015 - Bidstond

Deze dienst is in: Rehoboth, Metslawier om 19:30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Intochtslied: Gez. 287

De collecten zijn voor:

1. de diaconie en 2. de kerk

Dienstdoende koster: ……………

                               -------------------------

Zondag  15 maart 2015 - 4e zondag 40dagen-tijd

Dienst in Nij Sion, Niawier om 9:30 uur

Voorganger: ds. C.W. Neef, Kollum

Lied voor de dienst: 1e en 5e couplet van het 40-dagenlied

Collecten voor:

1. Kerk

2. 40dagentijd  en Werelddiaconaat(Ghanaproject)

Dienstdoende koster: Jappie de Vries

 

Info collecte 40dagentijd

Het Hillcrest Aids Centre Trust (HACT), Zuid Afrika, is een partner van "Kerk in Actie" die zorg biedt aan mensen met hiv/aids en aan mensen wiens familieleden besmet zijn met het virus. Dit centrum biedt toegang tot zorg, preventie, behandeling, scholing en ondersteuning. Stichting Zulu Aid werd in september 2010 opgericht om projecten van het HACT te ondersteunen. Dat gebeurt door de verkoop van producten in Nederland zoals lokaal gemaakt handwerk en sieraden. Met de opbrengsten kunnen vrouwen meer inkomen genereren en bijvoorbeeld ook aidsremmers kopen.

Diensten 22 februari en 1 maart 2015

 

Zondag  22 februari - 1e zondag, 40dagen-tijd 
 
 
Dienst in Rehoboth, Metslawier, om 9:30 uur
 
Voorganger: ds. Riemer de Pee, Veenwouden
 
Lied voor de dienst: Het 40 dagenlied, verzen 1 en 2 
 
Collecten: 1. Kerk 2. Diaconie (noodhulp)
 
Dienstdoende koster: Pieter Tamminga
 
 
 
Zondag  1 maart - 2e zondag 40 dagen-tijd 
 
 
Dienst in "Nij Sion", Niawier, om 9:30 uur
 
Voorganger: eigen predikant ds. L. Adema
 
Lied voor de dienst: Het 40 dagenlied, verzen 1 en 3 
 
Collecten: 1. Kerk, 2. Zending (Kerk in Actie, voorjaarszendingweek)
 
Dienstdoende koster: Willem Weidenaar
 
 
 

 

Diensten 8 en 15 februari 2015

 

Zondag 8 februari 2015

Rehoboth 9:30 uur: ds. L. Adema

Intochtslied: SOW-bundel, lied 1

DOOPDIENST

Collecten:  1. Kerk  2. Missionair werk en kerkgroei (nieuwe kerk in Noordwijk)

Dienstdoende koster: Pieter Tamminga

 

Zondag 15 februari 2015

Nij Sion 9:30 uur: ds. L. Adema

Intochtslied: SOW-bundel, lied 36

Collecten:  1. Kerk,  2. Diaconie

Dienstdoende koster: Hein Braaksma

 

 

Diensten 25 januari en 1 februari 2015

Zondag 25 januari: viering Heilig Avondmaal

Plaats van samenkomst: Rehoboth, Metslawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Het intochtslied voor de dienst is: Lied 182 uit de "Sjongend Op Wei"-bundel

De collecten zijn voor:  1. De diaconie en 2. Voor de kerk

Dienstdoende koster is: Willem Meinsma, Metslawier

  

Zondag 1 februari: Praisedienst

Plaats van samenkomst: Rehoboth, Metslawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger: ds. P. Dijkstra, Grou

Het intochtslied voor de dienst is: Lied 126 uit de "Sjongend Op Wei"-bundel

De collecten zijn voor:  1. De kerk,  2. Het Werelddiaconaat (het Ghana project van onze gemeente)

Dienstdoende koster is: Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Diensten op 11 en 18 januari 2015

 

Zondag 11 januari Jeugd- en Gezinsdienst

Dienst deze zondag in "Rehoboth", Metslawier  

Aanvang 9:30 uur  

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Collecten zijn voor:  1. Kerk  2. Diaconie - ten bate van de adoptiekinderen

Dienstdoende koster: Oane Meinema

 

 

Zondag 18 januari

Dienst deze zondag in "Nij Sion", Niawier

Aanvang 9:30 uur

Voorganger in deze dienst: ds. T. Abee, Lioessens

Bijzonderheden in deze dienst: Voorbereiding Heilig Avondmaal

Collecten zijn voor:  1. Kerk,  2. Oecumenisch werk in binnen- en buitenland

Dienstdoende koster: Jappie de Vries

Kerstprogramma

 

Zondag 21 december 4e Advent

Rehoboth 9:30 uur: ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: SOW 26

Collecten:  1. Kerk  2. Diaconie

Dienstdoende koster: P. Tamminga

M.m.v. : Zanggroep De Stim

 

 

Woensdag 24 december Kerstnachtdienst

Rehoboth 19:30 uur: Dreamteam, aanvang 19.30 uur i.v.m. kuiertocht door het dorp.

Zingen voor de dienst: Gez. 138

Collecten:  1. Kerk,  2. Kerk in Actie Kinderen in de knel

Dienstdoende koster: W. Meinsma

 

 

Donderdag 25 december 1e Kerstdag

Nij Sion 10:00 uur: ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Gez. 134

Collecten:  1. Kerk,  2. Kerk in Actie Kinderen in de knel

Dienstdoende koster: H. Braaksma

 

 

Vrijdag 26 december 2e Kerstdag

Rehoboth 9:30 uur: Kinderkerstfeest

Zingen voor de dienst: Gez. 135

Collecten:  1. Kerk,  2. Collecte Kinderkerstfeest

Dienstdoende koster: P. Tamminga

 

http://youtu.be/l1wHyMR_SCA

 

Dienst van zondag 14 december 2014

 

3e adventszondag anno 2014

in "Rehoboth" te Metslawier - Aanvang 9.30 uur

Voorganger: ds. J. G. Arendsman, Drachten

Zingen voor de aanvang van de dienst: Gezang 128

De collecten zijn voor: 1. de Kerk; 2. Kerk in Actie (diakonaat)

De dienstdoende koster is: Oane Meinema, Metslawier

 

Dienst zondag 7 december 2014

dienst tweede Adventszondag

in Nij Sion, Niawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Gezang 130 uit het liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor:  1. Kerk  en 2. het Pastoraat

Dienstdoende koster: Jappie de Vries, Niawier

Deze zondag wordt stilgestaan bij de bijzondere figuur van Johannes de Doper en dit aan de hand van Johannes 1:19-28.

Ook zal in deze dienst Jan Kuik worden herbevestigd tot ouderling. Hij is bereid gevonden om voorzitter te worden van onze kerkenraad.