Dienst zondag 7 september 2014

Dienst zondag 7 september 2014

te houden in "NIJ SION" te Niawier.

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: eigen predikant ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: uit de Sjongend op Wei-bundel: Lied 90

Hoogtepunt van de dienst: de bediening en viering van het Heilig Avondmaal

De collecten in deze dienst gaan naar: 1. de Diaconie; 2. kerk (eigen gemeente)

De dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier

 

 

Dienst zondag 31 augustus 2014

Dienst zondag 31 augustus a.s. in "Rehoboth", Metslawier

Aanvang 9.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema: met medewerking van de Jeugd- en Gezinsdienst-commissie.

Tevens in deze dienst: voorbereiding voor het Heilig Avondmaal, dat volgende week wordt gehouden

Zingen voor de dienst uit het Liedboek voor de Kerken: Gezang 109 : 1 t/m 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk; 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Oane Meinema, Metslawier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dienst zondag 24 augustus 2014

Dienst zondag 24 augustus a.s. in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang 9.30 uur

Voorganger: ds. E.J.M. Peersman, Kollum

Zingen voor de dienst: Gezang 101 uit het Liedboek voor de Kerken

Collecten in deze dienst: 1. voor de kerk; 2. voor het Nederlands Bijbelgenootschap 

Dienstdoende koster: Hein Braaksma, Niawier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dienst zondag 17 augustus 2014

Dienst zondag 17 augustus a.s. in "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Uit liedboek voor de kerken: Gezang 100 : 1 t/m 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk; 2. Het "Ghana"-project van onze gemeente

Dienstdoende koster: Doede Douma, Metslawier 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dienst zondag 10 augustus 2014

Dienst 10 augustus 2014

in: de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

zingen voor de dienst: Gezang 94 ("Mensen, wij zijn geroepen om te leven")

Collecten voor: 1. de kerk; 2. de diaconie

Dienstdoende koster: Wijbrand Hoekstra, Niawier

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dienst zondag 3 augustus 2014

Dienst zondag 3 augustus 2014

in: Rehoboth, Balthasar Bekkerstrjitte 27, Metslawier

aanvang dienst: 9.30 uur

voorganger in deze dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Uit het Liedboek voor de Kerken: lied 90, verzen 1, 3 en 6: 

"Is God de Heer maar voor mij, wie zou mij tegen zijn ?"

Collecten in deze dienst voor: 1. de kerk; 2. de diakonie

Dienstdoende koster: Simke Tolsma-Riemersma, Metslawier

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dienst zondag 27 juli 2014

Dienst zondag 27 juli 2014

in: de Kleastertsjerke, Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: dhr. Joop Visser, Stiens

Zingen voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op wei, nr. 194 (Maak ons Uw liefde, God, tot opmaat van het leven)

De collecten zijn: 1e. voor de kerk; 2e. voor de diaconie

Dienstdoende koster: Thea Kingma

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dienst van zondag 20 juli 2014

Dienst van zondag 20 juli 2014

 

Plaats van de dienst: Rehoboth, Balthasar Bekkerstrjitte 27, Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. J. Glas, Twijzel

Zingen voor de dienst: Uit de bundel "Sjongend Op Wei", nr. 186 ("Zo maar te gaan met een stok in je hand")

Collecten: 1. Kerk; 2. Diaconie

Dienstdoende koster: mevr. Gatske Poutsma-Jongeling