Dienst van zondag 6 augustus 2017

plaats: Kleastertsjerke, Niawier

Aanvang: 11.00 uur:

Voorganger: ds. A. M. Langhout, Oldeberkoop

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei, lied 127: 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Thea. Kingma, Niawier


Dienst van zondag 30 juli 2017

in de "Doarpstsjerke" van Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. van Buuren, Kollum

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SOW-bundel, lied 195: 1 t/m 6

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Jaap de Graaf, Metslawier


Dienst van zondag 16 juli 2017

te houden in "Nij Sion"te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei, lied 55 de verzen 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Eric Turkstra, Niawier

Deze zondag zal een aantal jongeren afscheid nemen van de kindernevendienst. In deze dienst zal het heel actueel gaan over "De Toekomst". Ook zal bekend worden gemaakt voor welk goed doel de kinderen dit seizoen hebben gespaard op de kindernevendienst


Dienst van zondag 9 juli 2017

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema 

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel gezang 229 : 1 t/m 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie, 3. Deurcollecte is voor bezorging van bloemen binnen de gemeente

Dienstdoende koster is: Oane Meinema, Metslawier


In deze dienst zullen de nieuwe ambtsdragers van onze gemeente worden bevestigd. Tegelijk zullen we afscheid nemen van enkele ambtsdragers, die hun termijn erop hebben zitten. Nieuw bevestigd worden: Betty Poleij, Balthasar Bekkerstrjitte 12, Metslawier als wijkouderling; Froukje Dijkstra, De Skulp 12 te Niawier als jeugdouderling; Jan Kuik, Keechsdyk 16, te Morra als ouderling; en Fokke Visser, Skûlestrjitte 30, Metslawier en Douwe Jaap Meinsma, Julianastrjitte 20, beide te Metslawier als ouderling-kerkrentmeester.

Op zondag 16 juli zal een aantal jongeren afscheid nemen van de kindernevendienst. We zijn al begonnen met de voorbereidingen voor deze dienst. Het zal dan gaan over "De Toekomst". Ook zal 16 juli bekend worden gemaakt voor welk goed doel de kinderen dit seizoen hebben gespaard op de kindernevendienst.......

Dienst van zondag 2 juli 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. J. van Buuren, Kollum

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel, gezang 181: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. de zomercollecte jeugdwerk

Dienstdoende koster is: Hein Braaksma, Niawier


Dienst van zondag 25 juni 2017

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: ds. L. Adema, Metslawier

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe Liedboek: Gezang 218: 1, 3, 4 en 5

Te houden collecten in deze dienst: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Renze Haaksma, Metslawier

De muziekvereniging "UDI" uit Oosternijkerk verleent zijn medewerking aan deze dienst


 Deze zondag is het thema van de dienst: Schreeuw het van de daken! We lezen dan uit de Bijbel: Mattheus 10:26 - 33. Daar worden de volgelingen van Jezus opgeroepen om het werk van de Heer in deze wereld voort te zetten. Die oproep geldt dus ook voor ons.....

Dienst van zondag 25 juni 2017

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: ds. L. Adema, Metslawier

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe Liedboek: Gezang 218: 1, 3, 4 en 5

Te houden collecten in deze dienst: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Renze Haaksma, Metslawier

De muziekvereniging "UDI" uit Oosternijkerk verleent zijn medewerking aan deze dienst


 Deze zondag is het thema van de dienst: Schreeuw het van de daken! We lezen dan uit de Bijbel: Mattheus 10:26 - 33. Daar worden de volgelingen van Jezus opgeroepen om het werk van de Heer in deze wereld voort te zetten. Die oproep geldt dus ook voor ons.....

Dienst van zondag 18 juni 2017

te houden in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Organisatie: het "Dreamteam" van de gemeente

Lied voor de dienst: uit de Nieuwe Liedboek, gezang 218: 1, 3, 4 en 5

De te houden collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie/Binnenlands diaconaat

Dienstdoende koster is Sjoerd van Dellen, Niawier