Dienst van zondag 19 maart 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Leiding:het Dreamteam

3e zondag in de 40-dagentijd voor Pasen

Te zingen lied voor de dienst: het 40-dagenlied : 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie/40-dagentijdcollecte

Dienstdoende koster is: Jappie de Vries, Niawier

Het thema van de dienst is: God mikt op je hart. 

Liefde van God, delen, doen, en harten, deze begrippen staan centraal deze morgen. Na de opening en de uitleg van deze dienst gaan we samen aan de slag, jong en oud. Er zijn verschillende mogelijkheden om creatief bezig te zijn. Na de dienst kunnen de gemaakte harten etc. uitgedeeld worden. Ben je niet creatief, geen nood ook dan is er voor jou iets te doen in de dienst!. We willen iedereen vragen om een ROOS mee te nemen naar de dienst, dit i.v.m. het delen. Na de dienst is er koffie drinken. We hopen dat u allemaal blijft voor de koffie, thee of limonade met …………… want dit is voor een speciale gelegenheid. Wij nodigen u en jou van harte uit voor deze dienst.

Het Dreamteam

En uiteraard: aandacht voor een heugelijk feit deze week. Onze predikant en zijn echtgenote waren deze week 25 jaar getrouwd. Zie hiervoor ook de komende Geandewei..... (redactie)


 

 

Dienst van zondag 12 maart 2017

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. P. Monsma, Krabbendam

2e zondag in de 40 dagentijd

Te zingen voor de dienst: Het 40-dagenlied, verzen 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie/voorjaarszendingsweek

Dienstdoende koster is: Doede Douma, Metslawier

 

Toelichting bij de voorjaarszendingscollecte van deze zondag:

Steun gezinnen in Guatemala.

"Lieve Rosa, Het is voor jou en je man moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en jullie gezin met 3 kinderen te onderhouden. Het zorgde voor conflicten binnen je gezin. Je kwam in aanraking met Red Paz. Dit is een kleine organisatie, die zich samen met Kerk in Actie inzet voor een vreedzame samenleving. Je leerde hoe je conflicten op kon lossen. Hoe je door jezelf en anderen te accepteren, ook uiteindelijk kunt vergeven, verzoenen en ruimte creëren om samen te werken aan een oplossing. De Bijbel was hierbij een grote inspiratiebron voor jou. Ik bewonder jouw kracht Rosa! Nu deel je het woord van God met anderen en bent een voorbeeld voor buurtgenoten. Van een verlegen en teruggetrokken persoon ben je veranderd in een sterke vrouw, die anderen bijstaat. Kerk in Actie gelooft in delen, daarom delen we jouw verhaal. Het samen zoeken naar oplossingen brengt je vaak verder. Hartelijke groet,Jose L. Azurdia, directeur Red Paz".

Met deze collecte steunen we vrouwen en mannen in Guatemala, die zich inzetten voor een vreedzame samenleving. De leden die bijdragen met het “sindingspûdsje” brengen we voor 12 maart een folder en envelop en vanaf 13 maart komen we langs voor uw / jouw bijdrage. Namens Rosa en haar buurtgenoten danken wij u / jou alvast hartelijk! Hartelijke groet, de ZEM-commissie 


Diensten van zondag 5 maart en Bidstond op 8 maart 2017

Zondag 5 maart 2017 - 1e zondag 40-dagentijd

Dienst in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Het 40-dagenlied : 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie / 40-dagentijdcollecte

Dienstdoende koster is: Sjoerd van Dellen, Niawier

Bijzonderheden: dienst met gehandicapten

 

Woensdag 8 maart Bidstond

Bidstonddienst in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst 19.30 uur

Voorganger: eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit de Sow-bundel lied 147: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Jaap de Graaf, Metslawier

 

Kom je ook!!!! Op zondag 5 maart om 10 uur wordt er in "Nij Sion" een zeer speciale dienst gehouden. Iedereen is welkom, maar heb je misschien een lichamelijke of geestelijke beperking, dan ben je extra welkom. We hebben namelijk een trouwerij in de kerk. En we zoeken nog een heleboel gasten om dit prachtige bruiloftsfeest met ons te vieren.

En verder, op woensdag 8 maart is er weer de Bidstond voor gewas en arbeid. We lezen dan uit Genesis 9 : 8 - 17. Daar gaat het over Gods verbond met Noach en zijn nakomelingen, maar ook over het verbond dat God sluit met de schepping. En over de regenboog.

De 40- dagentijd als voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen begint dit jaar op Aswoensdag 1 maart. Met een groepje gemeenteleden willen we aan deze voorbereiding extra invulling geven. Dit doen we door op woensdag 1 maart en daarna elke woensdag tot Pasen samen te komen om half 8 in de Kleastertsjerke voor een kort avondgebed. Ook zullen dan gemeenteleden muzikale medewerking verlenen. De dienst van woensdag 8 maart is de bidstond voor gewas en arbeid. Misschien goed om in deze weken voor Pasen weer even zo nu en dan gas terug te nemen, stil te worden en te luisteren naar de woorden van Hem, die zijn leven voor ons in de waagschaal heeft gelegd.


Dienst van zondag 26 februari 2017

Praisedienst

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger en leiding dienst: dhr. Theun van der Velde uit Buitenpost

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek gezang 837: 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Pieter Tamminga, Metslawier

 

Zegekroon (opw. nr. 764)

U zult altijd voor ons strijden; U hebt steeds Uw trouw getoond.

Deze waarheid is mijn blijdschap: Heer, U draagt de zegekroon,

U, mijn Helper en Beschermer, U, mijn Redder en mijn Vriend.

Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. 

Halleluja! Prijs Hem, Die de wereld verwon.

Met dit lied, aanbidding en lof willen we de praise-dienst beginnen. Het thema in deze dienst zal zijn “Wat je aandacht geeft groeit”. Jongerenwerker Theun van der Velde uit Buitenpost zal deze dienst leiden en voor de begeleiding zullen “Wouter Smeding en Band” zorg dragen.

De Schriftlezing is uit Johannes 3: 1 t/m 12, waarin staat dat Nikodemus in de nacht naar Jezus toe kwam om Hem wat te vragen. Er ontspint zich een gesprek, waarin Jezus tenslotte zegt: “Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek”? Benieuwd hoe het thema zal worden uitgewerkt? Kom…… luister, bid en zing met ons mee! Voel je welkom in deze bijzondere dienst. Graag “oant sjen”.

De Praise-commissie

Dienst van zondag 19 februari 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek lied 150a: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie en er is nog een deurcollecte voor de bloemen te bezorgen in eigen gemeente

Dienstdoende koster is Eric Turkstra, Niawier

Deze zondag luisteren we in de dienst samen naar het verhaal dat Jezus vertelde over "De Zaaier", Lucas 8:4-15.


Dienst van zondag 12 februari 2017

Heilig Avondmaal

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang van de dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel, lied 308: 1, 3 en 4

De collecten zijn voor: 1. Diaconie, 2. Kerk

Dienstdoende koster is mevr. Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

We lezen deze zondag over de werkers in de wijngaard, die aan het einde van hun werkdag allemaal dezelfde beloning ontvangen: 1 dagloon. Want God is rechtvaardig. Deze gelijkenis van Jezus staat in Mattheus 20:1-16. 

Toelichting bij de u zeer aanbevolen eerste collecte van de diaconie:  

De collecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal van zondag 12 februari a.s. is bestemd  voor de mensen  in vluchtelingenkampen aan de Griekse grens. De afgelopen weken is het ongebruikelijk koud in Griekenland, de temperatuur daalt soms naar  -20 graden. Dit terwijl de vluchtelingen in tenten en andere verblijven zijn ondergebracht die niet geschikt zijn voor deze winterse temperaturen. Hierdoor is er grote behoefte aan warme kleding, dekens en olie- of elektrische kacheltjes. Mede door uw gaven is het mogelijk deze mensen de nodige warmte te geven.

We laten ze toch niet in de kou zitten?

De diaconie


Dienst van zondag 5 februari 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 66: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie/Ghana

Dienstdoende koster is: Hein Braaksma, Niawier

Op deze zondag staan wij in de dienst stil bij wat Jezus over zijn gemeente zegt: U bent het zout van de wereld. We lezen Mattheus 5 : 13 - 16. Daar staat ook nog dat de kerk het licht van de wereld is. Dat zijn nogal forse uitspraken, die stof tot nadenken geven aan een kerk die leeft in een tijd van krimp en op zoek is. In deze dienst bereiden we ons ook voor op het Heilig Avondmaal van volgende week zondag 12 februari a.s.


Dienst van zondag 29 januari 2017

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. T. Abee, Lioessens

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel gezang 202: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk

Dienstdoende koster is: Oane Meinema, Metslawier