Dienst van zondag 4 juni 2017 (1e Pinksterdag)

te houden in dorpshuis "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei, lied 58: 1, 2 en 4

de collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie / Pinksterzendingsweek

Dienstdoende koster is Jappie de Vries, Niawier


Dienst van zondag 28 mei 2017

wordt gehouden in kerkelijk centrum "REHOBOTH" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Deze zondag tevens voorberteiding op het Heilig Avondmaal van volgende week zondag

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie / werelddiaconaat Ghana


Diensten van zondag 21 mei 2017 en Hemelvaartsdag

Dienst Zondag 21 mei 2017

in dorpshuis "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische Liedbundel, lied 212: 1 en 2

De collecten zijn voor 1. de Kerk; 2. de Diakonie

Jannie van Dijk bespeelt het orgel.

                                                            -------------

Donderdag 25 mei 2017 - Hemelvaartsdag

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: ds. J. van Buuren, Kollum

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, gezang 218:1 t/m 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Eelke Bandstra, Metslawier


Dienst van zondag 14 mei 2017

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: onze eigen voorganger ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Gezang 416:1 en 2 uit het Liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Anne Meinema, MetslawierDienst van zondag 7 mei 2017

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. A. M. Langhout, Oldeberkoop

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Nieuwe liedboek lied 650: 1, 3, 4 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk (zending)

Dienstdoende koster is: Gatske.Poutsma-Jongeling, Metslawier


 

Dienst van zondag 30 april 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier  

Aanvang: 9.30 uur:

Voorganger: mw. A. C.Plantinga, Ee

Te zingen lied voor de dienst: Gez. 416: 1 en 2 uit het Liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Eric Turkstra, Niawier


Dienst van zondag 23 april 2017

Jeugd- en Gezinsdienst

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: uit het Nieuwe Liedboek, gezang 350: 1, 3, 4, en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Eredienst en kerkmuziek

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier

We lezen deze zondag over Jezus die na Pasen zijn leerlingen opzoekt, en aan hen zijn Vrede en zijn Geest meegeeft. Ook wordt er verteld over Thomas, die er niet bij was, toen Jezus verscheen. Hij weigert te geloven, hij moet het eerst met eigen ogen gezien hebben.


De kerkdiensten rond en na de Paasdagen

Met Pasen vieren wij als gemeente het grootste kerkelijke feest: de opstanding van onze Heer uit de dood. Wij vieren dat als het grote teken, dat ook voor ons geldt, dat de dood het einde niet is. Ook al blijft het met Pasen tastend geloven vol verwondering. Op de zaterdagavond voor Pasen houden we een Paaswake, die begint om 9 uur ’s avonds. Net als de vroeg christelijke gemeente bereiden we ons samen voor op het grote wonder. We vieren de lof van het licht door de nieuwe Paaskaars brandend binnen te dragen in een donkere kerk. En we volgen Jezus op zijn weg door lijden en dood heen, naar een nieuwe morgen ongedacht!

Op Paasmorgen groeten wij elkaar met: De Heer is waarlijk opgestaan. In de dienst op Paasmorgen zullen 3 kinderen van onze gemeente worden gedoopt. Het zijn Norah Tjitske, dochtertje van Birhanu Rispens en Sippie Lodder; Niek Willem, zoontje van Marcel Timmerman en Ineke Steegstra; en Yfke, dochtertje van Gerard Peter Weidenaar en Johantine de Jong. De doop en de witte doopkleren vertellen ons in de kerk al vanaf het begin van de kerkgeschiedenis, dat nu de Heer is opgestaan voor ons en onze kinderen het Nieuwe Leven is begonnen. Zondag 23 april, de zondag na Pasen, vieren wij een jeugd- en gezinsdienst. We lezen dan over Jezus die na Pasen zijn leerlingen opzoekt, en die aan hen zijn vrede en zijn Geest meegeeft. Ook wordt er verteld over Thomas, die er niet bij was, toen Jezus verscheen, en die weigert te geloven, hij moet het eerst met eigen ogen gezien hebben.

Samenvatting kerkdienst eerste Paasdag:

Zondag 16 april - 1e Paasdag, tevens doopdienst

De dienst is in "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema, Metslawier

Lied voor de dienst: 40-dagenlied: 1 en 8

Collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Jeugdwerk

Dienstdoende koster: Pieter Tamminga