Dienst van zondag 11 juni 2017

met bediening van het  Heilig Avondmaal

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Nieuwe liedboek: lied 574: 1 t/m 3

De collecten zijn voor: 1. Diaconie, 2. Kerk

Dienstdoende koster is: Doede Douma, Metslawier


Avondmaalcollecte

Onlangs heeft de diaconie een brief ontvangen van “meester Geerligs” en zijn vrouw Janny. In 2010 hebben zij een bezoek gebracht aan Nepal namens de stichting Studenten- en Musahar Project Nepal (SMPN). Deze stichting heeft huizen gebouwd voor de armste groep Musahar mensen en georganiseerd dat kinderen naar school kunnen gaan. Echter na een recent bezoek aan Nepal is gebleken dat de golfplaten daken helemaal zijn doorgeroest. Regen en hagelbuien maken alles nat. Overdag proberen ze de dekens en kleren weer te drogen. U kunt zich voorstellen dat als de moesson losbarst er helemaal geen mogelijkheid is om de boel te drogen. Omdat de Musahar mensen bij de laagste groep "onaanraakbaren" horen helpt niemand hen. Graag wil de stichting "SMPN" de 25 huizen, waar 110 volwassen en 28 kinderen wonen, voorzien van nieuwe stevigere golfplaten. Per huis kosten de golfplaten en bevestigingsmateriaal zo’n €200,00. De bewoners verwijderen zelf de kapotte golfplaten en helpen de nieuwe te plaatsen. Wij als diaconie van de gemeente Metslawier Niawier willen hier graag een steentje (golfplaatje) aan bijdragen en hebben daarom besloten de opbrengst van de avondmaalcollecte van zondag 11 juni aan de stichting "SMPN"  te schenken.


 

Dienst van zondag 4 juni 2017 (1e Pinksterdag)

te houden in dorpshuis "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei, lied 58: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie / Pinksterzendingsweek

Dienstdoende koster is Jappie de Vries, Niawier


Dienst van zondag 4 juni 2017 (1e Pinksterdag)

te houden in dorpshuis "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei, lied 58: 1, 2 en 4

de collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie / Pinksterzendingsweek

Dienstdoende koster is Jappie de Vries, Niawier


Dienst van zondag 28 mei 2017

wordt gehouden in kerkelijk centrum "REHOBOTH" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Deze zondag tevens voorberteiding op het Heilig Avondmaal van volgende week zondag

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie / werelddiaconaat Ghana


Diensten van zondag 21 mei 2017 en Hemelvaartsdag

Dienst Zondag 21 mei 2017

in dorpshuis "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische Liedbundel, lied 212: 1 en 2

De collecten zijn voor 1. de Kerk; 2. de Diakonie

Jannie van Dijk bespeelt het orgel.

                                                            -------------

Donderdag 25 mei 2017 - Hemelvaartsdag

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: ds. J. van Buuren, Kollum

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, gezang 218:1 t/m 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Eelke Bandstra, Metslawier


Dienst van zondag 14 mei 2017

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: onze eigen voorganger ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Gezang 416:1 en 2 uit het Liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Anne Meinema, MetslawierDienst van zondag 7 mei 2017

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. A. M. Langhout, Oldeberkoop

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Nieuwe liedboek lied 650: 1, 3, 4 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk (zending)

Dienstdoende koster is: Gatske.Poutsma-Jongeling, Metslawier


 

Dienst van zondag 30 april 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier  

Aanvang: 9.30 uur:

Voorganger: mw. A. C.Plantinga, Ee

Te zingen lied voor de dienst: Gez. 416: 1 en 2 uit het Liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Eric Turkstra, Niawier