Dienst van zondag 11 maart 2018

Laatst bijgewerkt: dinsdag 13 maart 2018 Gepubliceerd: zondag 04 maart 2018
Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 10.00 uur:

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Deze zondag is de 4e zondag in de 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: Het 40-dagenlied verzen 1 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / binnenlands diaconaat

Dienstdoende koster: Doede Jongeling, Metslawier 

Medewerking aan de dienst verlenen: De Bliide Sjongers üt Kollum.Ditmaal een zeer speciale dienst n.l. van en ook voor mensen met een verstandelijke beperking. De dienst begint iets later om 10 uur. Medewerking zal worden verleend door het bijzondere koor De Bliide Sjongers uit Kollum, het koor bestaat uit zo’n 30 leden.

De dienst wordt gehouden in Rehoboth, en niet in Nij Sion. Een andere keer ruilen we terug. Ook zal Alie de Jong meewerken in deze dienst met haar dwarsfluit. Het thema van deze dienst is: God zorgt voor jou! 


Dienst van zondag 25 februari 2018

Laatst bijgewerkt: dinsdag 27 februari 2018 Gepubliceerd: zondag 18 februari 2018
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: ds. B. van der Boon, Sûwald

2e zondag 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: 40-dagenlied verzen 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / 40-dagentijdcollecte /binnenlands diaconaat

Dienstdoende koster is: Eric Turkstra, Niawier


Dienst van zondag 18 februari 2018

Laatst bijgewerkt: zondag 18 februari 2018 Gepubliceerd: donderdag 15 februari 2018
Geschreven door Harm Tolsma

Deze zondag Heilig Avondmaal

in kerkelijk centrum "Rehoboth"  te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

1e zondag 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: het 40-dagenlied verzen 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk in Actie / 40-dagentijd-collecte /noodhulp, 2. Kerk

Dienstdoende koster is  Pieter Tamminga, Metslawier

We lezen in deze dienst overeenkomstig de traditie in de kerk over de 40 dagen die Jezus in de woestijn doorbracht: Marcus 1:12-15.

In De Skûle is er om 10:45 uur viering van het Heilig Avondmaal


 

Dienst van zondag 11 februari 2018

Laatst bijgewerkt: donderdag 15 februari 2018 Gepubliceerd: zondag 04 februari 2018
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Voorbereiding Heilig Avondmaal 

Te zigen lied voor de dienst: Gezang 303: 1, 2 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk

Dienstdoende koster is: Hein Braaksma, Niawier

Op deze zondag bereiden we ons voor op de Avondmaalsviering van volgende week zondag 18 februari. We lezen vandaag uit de Bijbel Openbaring 3 : 14 - 22, waar staat:

Zie ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand opendoet, zal ik binnen komen en samen eten.

Op zondag 18 februari vieren wij het Avondmaal. Deze viering wordt deze keer gehouden in Rehoboth. 


Dienst van zondag 4 februari 2018

Laatst bijgewerkt: zondag 04 februari 2018 Gepubliceerd: maandag 29 januari 2018
Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: mevr. G. van der Galiën-Dorenbos, Damwoude

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel lied 422: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie/Werelddiaconaat project Moldavïe

Dienstdoende koster is Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Voor de kinderen is er weer de Reinbôge


Dienst van zondag 28 januari 2018

Laatst bijgewerkt: maandag 29 januari 2018 Gepubliceerd: dinsdag 23 januari 2018
Geschreven door Harm Tolsma

die wordt gehouden in doarpshûs "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: onze vroegere predikant ds. P. Monsma uit Middenmeer

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel, lied 186a: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Catechese en educatie

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier


 

Dienst van zondag 21 januari 2018

Laatst bijgewerkt: dinsdag 23 januari 2018 Gepubliceerd: maandag 15 januari 2018
Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur:

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische Liedbundel gezang 185: 1, 3 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Oecumenisch werk in binnen- en buitenland

Dienstdoende koster is Oane Meinema, Metslawier

Deze zondag lezen wij uit Mattheus 15:21-28, over een vrouw met een zieke dochter, waar in vers 27 het ineens gaat over de befaamde: kruimkes van ’s Heren tafel.


 

Dienst van zondag 14 januari 2018

Laatst bijgewerkt: maandag 15 januari 2018 Gepubliceerd: dinsdag 09 januari 2018
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Te zingen lied voor de dienst: Uit hetnieuwe liedboek, lied 913: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie, 3. een extra deurcollecte bij de deur voor bloemen eigen gemeente

Dienstdoende koster is: Jappie de Vries, Niawier

Deze zondfag is de lezing uit Johannes 4 over Jezus’ ontmoeting met een vrouw uit Samaria bij de waterput. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de woorden uit vers 29: Er is iemand die alles van mij weet.