Dienst van 3e adventszondag 11 december 2016

te houden in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur: met viering van het Heilig Avondmaal

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het Nieuwe Liedboek gezang 442: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Hein Braaksma, Niawier

Op deze derde adventszondag hopen wij met elkaar het avondmaal te mogen vieren. Deze viering is in Nij Sion, waarbij de gemeente blijft zitten en brood en beker zittend ontvangt. Deze zondag lezen we uit de brief van Jakobus hoofdstuk 5:7-10, waar gesproken wordt over geduld en wachten. Wanneer komt de Heer van de vrede voorgoed om ons en onze aarde op te zoeken zodat Hij het tij komt keren?


Dienst van zondag 4 december 2016

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger is onze eigen predikant ds. L. Adema

2e adventszondag / voorbereiding Heilig Avondmaal

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek gezang 440: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. landelijke collecte voor het Pastoraat

Dienstdoende koster is: mw. Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Op deze tweede adventszondag zal muziekkorps "Soli Deo Gloria" uit Nes zijn medewerking verlenen aan onze dienst. Muziekvereniging SDG is een fanfarekorps dat uitkomt in de vijfde divisie en staat onder leiding van dirigent Eelke de Jong.

Ook staan wij in deze dienst erbij stil, dat wij als gemeente op zondag 11 december met elkaar het Avondmaal willen gaan vieren.


 

Dienst van zondag 27 november 2016

Jeugd- en gezinsdienst

in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst:9.30 uur

Voorganger: ds. A. M. Langhout, Oldeberkoop

1e advent

Te zingen lied voor de dienst: uit het nieuwe liedboek, lied 439: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk en kerkgroei / diaconie

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar


Zondag 27 november begint in de kerk de adventstijd. In deze weken bereiden wij ons samen voor op het Kerstfeest. We steken in de dienst elke zondag een kaars meer aan, tot en met de kerstmorgen. Want Gods licht in deze wereld en Gods warme vrede is in het kind Jezus in onze wereld verschenen.

Het projectlied voor advent heet dit jaar: Maak het mee! En het wordt gezongen op de melodie van: Nu daagt het in het oosten. 


Dienst van zondag 20 november 2016

(Eeuwigheidszondag)

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur:

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: uit de Evangelische Liedbundel lied 413: 1 t/m 4

Collecten in deze dienst: 1. Kerk, 2. Werk binnen eigen gemeente

Dienstdoende koster: Willem Meinsma, Metslawier

Op deze zondag willen wij als gemeente gedenken allen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Dit jaar gaat het om 7 gemeenteleden. Van hen is er een wit steentje bewaard op de gedachtenisschaal in de kerk. Dit steentje zal als herinnering aan de naaste familieleden worden gegeven.

Er wordt deze dienst ook een kaars aangestoken voor de mensen in onze dorpen die zijn overleden, maar niet kerkelijk waren.

Daarnaast ontvangt iedereen de gelegenheid om in deze dienst een licht aan te steken voor wie langer of korter geleden is gestorven en die wij meedragen in ons hart. Al deze kaarsen en lichten steken we aan aan de grote Paaskaars in de kerk. Want als kerkelijke gemeente vinden wij troost in het geloof in Jezus, die ons laat zien dat de dood het einde niet is.


Dienst van zondag 13 november 2016

Dienst in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. J. van der Goot uit Dokkum

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, gezang 913: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / binnenlands diaconaat

Dienstdoende koster is: Jappie de Vries, Niawier


Dienst van zondag 6 november 2016

Weer een bijzondere dienst in "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang: 9.30 uur

Zendingsdienst, georganiseerd door de ZEM-commissie (zie de informatie

onder het "nieuws") 

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 203: 1, 2 en 3

De collecte is voor: 1. Zending (zendingsnajaarweek)

Dienstdoende koster is: Oane Meinema, Metslawier


 

Diensten 30 oktober en 2 november 2016

Zondag 30 oktober Doopdienst

te houden in Rehoboth Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigenpredikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst:: Uit de bundel Sjongend op wei lied 90: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie/Hervormingsdag

Dienstdoende koster is: Pieter Tamminga, Metslawier


Dankstonddienst woensdag 2 november a.s.

te houden in de Kleasterstjerke te Niawier

Aanvang dienst: 19.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, Metslawier

Te zingen voor de dienst: uit het nieuwe liedboek lied 704: 2 en 3

De collecte is voor de Diaconie

Dienstdoende koster: Gerard Kloostra, Niawier


Dienst van zondag 23 oktober 2016

(let op) in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Organisatie dienst: het "Dreamteam"

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SOW-bundel lied 217: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Bloemen te bezorgen in eigen gemeente

Dienstdoende koster: