Dienst van zondag 26 februari 2017

Praisedienst

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger en leiding dienst: dhr. Theun van der Velde uit Buitenpost

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek gezang 837: 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Pieter Tamminga, Metslawier

 

Zegekroon (opw. nr. 764)

U zult altijd voor ons strijden; U hebt steeds Uw trouw getoond.

Deze waarheid is mijn blijdschap: Heer, U draagt de zegekroon,

U, mijn Helper en Beschermer, U, mijn Redder en mijn Vriend.

Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. 

Halleluja! Prijs Hem, Die de wereld verwon.

Met dit lied, aanbidding en lof willen we de praise-dienst beginnen. Het thema in deze dienst zal zijn “Wat je aandacht geeft groeit”. Jongerenwerker Theun van der Velde uit Buitenpost zal deze dienst leiden en voor de begeleiding zullen “Wouter Smeding en Band” zorg dragen.

De Schriftlezing is uit Johannes 3: 1 t/m 12, waarin staat dat Nikodemus in de nacht naar Jezus toe kwam om Hem wat te vragen. Er ontspint zich een gesprek, waarin Jezus tenslotte zegt: “Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek”? Benieuwd hoe het thema zal worden uitgewerkt? Kom…… luister, bid en zing met ons mee! Voel je welkom in deze bijzondere dienst. Graag “oant sjen”.

De Praise-commissie

Dienst van zondag 19 februari 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek lied 150a: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie en er is nog een deurcollecte voor de bloemen te bezorgen in eigen gemeente

Dienstdoende koster is Eric Turkstra, Niawier

Deze zondag luisteren we in de dienst samen naar het verhaal dat Jezus vertelde over "De Zaaier", Lucas 8:4-15.


Dienst van zondag 12 februari 2017

Heilig Avondmaal

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang van de dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel, lied 308: 1, 3 en 4

De collecten zijn voor: 1. Diaconie, 2. Kerk

Dienstdoende koster is mevr. Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

We lezen deze zondag over de werkers in de wijngaard, die aan het einde van hun werkdag allemaal dezelfde beloning ontvangen: 1 dagloon. Want God is rechtvaardig. Deze gelijkenis van Jezus staat in Mattheus 20:1-16. 

Toelichting bij de u zeer aanbevolen eerste collecte van de diaconie:  

De collecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal van zondag 12 februari a.s. is bestemd  voor de mensen  in vluchtelingenkampen aan de Griekse grens. De afgelopen weken is het ongebruikelijk koud in Griekenland, de temperatuur daalt soms naar  -20 graden. Dit terwijl de vluchtelingen in tenten en andere verblijven zijn ondergebracht die niet geschikt zijn voor deze winterse temperaturen. Hierdoor is er grote behoefte aan warme kleding, dekens en olie- of elektrische kacheltjes. Mede door uw gaven is het mogelijk deze mensen de nodige warmte te geven.

We laten ze toch niet in de kou zitten?

De diaconie


Dienst van zondag 5 februari 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 66: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie/Ghana

Dienstdoende koster is: Hein Braaksma, Niawier

Op deze zondag staan wij in de dienst stil bij wat Jezus over zijn gemeente zegt: U bent het zout van de wereld. We lezen Mattheus 5 : 13 - 16. Daar staat ook nog dat de kerk het licht van de wereld is. Dat zijn nogal forse uitspraken, die stof tot nadenken geven aan een kerk die leeft in een tijd van krimp en op zoek is. In deze dienst bereiden we ons ook voor op het Heilig Avondmaal van volgende week zondag 12 februari a.s.


Dienst van zondag 29 januari 2017

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. T. Abee, Lioessens

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel gezang 202: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk

Dienstdoende koster is: Oane Meinema, Metslawier


Dienst van zondag 22 januari 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. G. van Wieren, Oosternijkerk

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel "Sjongend op Wei (SoW) lied 206: 1, 3 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Catechese en educatie

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier


Dienst van zondag 15 januari 2017

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek lied 678: 1, 2, 4, 5 en 9

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Het oecumenisch werk in binnen- en buitenland

Dienstdoende koster: Renze Haaksma. Metslawier


Dienst van zondag 8 januari 2017

te houden in dorpshuis "Nij Sion"te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. R. de Pee, Feanwâlden

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel lied 177: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie (adoptiekinderen)

Dienstdoende koster is: Jappie de Vries, Niawier

Na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken in "Nij Sion". Met de mogelijkheid om elkaar een goed, gelukkig en gezond nieuwjaar toe te wensen.