Dienst van zondag 18 september 2016

Heilig Avondmaal

Dienst in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei, lied 422: 1, 3 en 4

De collecten zijn voor: 1. Diaconie, 2. Kerk

Dienstdoende koster is Eric Turkstra, Niawier


Kerkdiensten van deze week

Zondag 11 september 2016
 
 
Gebruik makend van de mogelijkheid de dienst te houden op het manegeterrein in het centrum van Metslawier wordt u uitgenodigd op de tribune aldaar plaats te nemen.
Mochten de weersomstandigheden echter zodanig zijn dat de dienst daar geen doorgang kan vinden dan is de dienst in "Rehoboth" te Metslawier.
 
Aanvang van de dienst: 9.30 uur
Voorganger is dan onze oud predikant ds. J. van Dijk uit Dedemsvaart
Tevens in deze dienst voorbereiding op het Heilig Avondmaal van volgende week
Gezongen wordt als lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel, gezang 147: 1, 3 en 6
De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Jeugdwerk
Dienstdoende koster: Pieter Tamminga en zijn collega(s)
 
                                                               -----
 
Vrijdag 16 september
in de Kleastertsjerke te Niawier om 19.30 uur: Dienst huwelijkssluiting Peter Tromp en Annemarie Wiersma
 
 

Dienst van zondag 4 september a.s.

Praisedienst

Na de vakantieperiode voor het eerst weer in "Rehoboth", Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst:: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel "Sjongend op Wei: lied 195 : 1 t/m 6 ("Toen ik naar mijn naaste zocht waar was jij?") 

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk en kerkgroei

Dienstdoende koster is: Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Medewerking aan deze dienst wordt verleend door Gospelband Sinjael uit Donkerbroek. Het thema van de dienst is "We are the champions" met het zicht op de van 7 tot en met 18 september te houden Paralympische Spelen in Rio de Janeiro, de spelen voor mensen die met een beperking door het leven gaan. Ook het optreden van Sinjael zal mee in dat teken staan. Het wordt vast een prachtige dienst met veel zang (praise) en een fijne band. Kom dus massaal naar deze dienst !!!


Dienst van zondag 28 augustus 2016

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: ds. J. Arendsman uit Drachten

Als lied voor de dienst zingen we: uit de Evangelische Liedbundel lied 26: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Eeltsje de Groot, Metslawier


Dienst van zondag 21 augustus 2016

in de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit de Sjongend op Wei-bundel 204: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Thea Kingma, Niawier


Dienst van zondag 14 augustus 2016

in "De Doarpstsjerke" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei, 137: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie / Zending

Dienstdoende koster is Eelke Bandstra, Metslawier


Dienst van zondag 7 augustus 2016

in de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger: ds. H. F. de Vries, Dokkum

Lied voor de dienst: Uit de Evangelische Liedbundel Lied 185: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster in deze dienst: Thea Kingma, Niawier


Dienst van zondag 31 juli 2016

yn de Doarpstsjerke te Metslawier

Oanfang tsjinst: 9.30 uur

Foargonger: dhr. Joop Visser út Stiens

Te sjongen foar de oanfang fan de tsjinst: Ut it âlde Lieteboek, liet 116: 1, 3, 6 en 8

Collecten: 1. Tsjerke, 2. Diakonij

Tsjinstdwaand koster: Jaap de Graaf


Ynformaasje oer de tsjinst helle út Geandewei:

 

Zondag 31 juli hoop ik voor te gaan in Metslawier-Niawier in de prachtige verbouwde dorpskerk. Midden in de zomervakantie. Dat deed mij denken aan onze geloofsgenoten in Urk die dan iedere week (op woensdag) een zangdienst houden onder de titel: “Zingen in de zomer”. Daar komen uit het hele land zangers op af om in de grote Bethelkerk te luisteren en te zingen.

Dat leek mij ook wel wat: Zingen in de zomer in de Doarpstsjerke. Daarom heb ik een zangdienst gemaakt voor zondag 31 juli met het thema: “Lof, eer en prijs zij God!” We zullen meer zingen dan gewoonlijk en de “preek” heb ik in korte stukjes geknipt.

Het leek me goed om dit even door te geven. Je zult maar niet van zingen houden, maar ik meen te weten dat die er niet zoveel zijn in jullie dorpen, als ik terugdenk aan de vele diensten waar blij gezongen werd.

Ik weet niet waar het gezegde vandaan komt, maar ik vind het wel een mooie gedachte: ”Waar gezongen wordt heeft de duivel geen kans!”.

Hartelijke groet,

J. Visser, Stiens