Dienst van zondag 10 september 2017

Laatst bijgewerkt: maandag 11 september 2017 Gepubliceerd: maandag 04 september 2017
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger is onze predikant ds. L. Adema

Deze zondag voorbereiding op het Heilig Avondmaal van volgende week zondag

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Sjongend op Wei bundel, lied 156: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Jeugdwerk

Dienstdoende koster is deze zondag: Sjoerd van Dellen, Niawier


Dienst van zondag 3 september 2017

Laatst bijgewerkt: maandag 04 september 2017 Gepubliceerd: dinsdag 29 augustus 2017
Geschreven door Harm Tolsma

 

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur:

Eerste dienst na de zomervakantieperiode: PRAISEDIENST

Voorganger en leiding: dhr. Jan van der Meer, Oosternijkerk

Medewerking verleend de groep "WOMEN PRAISE" uit Ureterp

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk (zending)

Dienstdoende koster is mw. Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier


 

Dienst van zondag 27 augustus 2017

Laatst bijgewerkt: dinsdag 29 augustus 2017 Gepubliceerd: dinsdag 22 augustus 2017
Geschreven door Harm Tolsma

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. H. F. de Vries, Dokkum

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 68: 1, 2 en 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: is Eelke Bandstra, Metslawier


Dienst van zondag 20 augustus 2017

Laatst bijgewerkt: dinsdag 22 augustus 2017 Gepubliceerd: vrijdag 18 augustus 2017
Geschreven door Harm Tolsma

yn de Kleastertsjerke te Nijewier

om 11.00 oere:

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel "Sjongend op Wei" lied 207: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Gerard Kloostra, Niawier


Dienst van zondag 13 augustus 2017

Laatst bijgewerkt: vrijdag 18 augustus 2017 Gepubliceerd: zondag 06 augustus 2017
Geschreven door Harm Tolsma

yn de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: dhr. Joop Visser, Stiens 

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 201: 1 en 2

Collecten in de dienst: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / zomerzending

Dienstdoende koster: Eeltsje de Groot, Metslawier


Dienst van zondag 6 augustus 2017

Laatst bijgewerkt: zondag 06 augustus 2017 Gepubliceerd: maandag 31 juli 2017
Geschreven door Harm Tolsma

plaats: Kleastertsjerke, Niawier

Aanvang: 11.00 uur:

Voorganger: ds. A. M. Langhout, Oldeberkoop

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei, lied 127: 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Thea. Kingma, Niawier


Dienst van zondag 30 juli 2017

Laatst bijgewerkt: maandag 31 juli 2017 Gepubliceerd: donderdag 27 juli 2017
Geschreven door Harm Tolsma

in de "Doarpstsjerke" van Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. van Buuren, Kollum

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SOW-bundel, lied 195: 1 t/m 6

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Jaap de Graaf, Metslawier


Dienst van zondag 16 juli 2017

Laatst bijgewerkt: donderdag 27 juli 2017 Gepubliceerd: vrijdag 14 juli 2017
Geschreven door Harm Tolsma

te houden in "Nij Sion"te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei, lied 55 de verzen 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Eric Turkstra, Niawier

Deze zondag zal een aantal jongeren afscheid nemen van de kindernevendienst. In deze dienst zal het heel actueel gaan over "De Toekomst". Ook zal bekend worden gemaakt voor welk goed doel de kinderen dit seizoen hebben gespaard op de kindernevendienst