Kerkdiensten week 22 t/m 28 mei 2016

Zondag 22 mei

Dienst in "Rehoboth", Metslawier

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

In deze dienst: bevestiging van de nieuwe ambtsdragers

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek: Lied 619: 4, 5 en 6

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Doede Douma, Metslawier

Deze zondag zullen de nieuw gekozen ambtsdragers worden bevestigd en herbevestigd. Ook zal één gemeentelid tot wijkconsulent benoemd worden en aan de gemeente worden voorgesteld. We zijn dit jaar heel verheugd dat op zo korte termijn alle vacatures konden worden ingevuld. Ook nemen wij in deze dienst afscheid van de kerkenraadsleden, die aftreden. We zijn dankbaar voor hun tijd en energie die zij in deze bijzondere werkzaamheden in onze gemeente hebben gestoken. We gunnen het hen toe, dat zij nu (voorlopig) kunnen genieten van iets meer rust in hun gezins- en privéleven. Voor de namen van de nieuwe kerkenraadsleden mogen we u verwijzen naar de rubriek "NIEUWS" op deze website

 

Vrijdag 27 mei

in de Doarpstsjerke, Tsjerkebuorren te Metslawier

Aanvang: 19.45 uur

Voorganger: ds. L. Adema, Metslawier

Deze dienst wordt gehouden i.v.m. de kerkelijke inzegening van het huwelijk van

Jan Cha Dol Rispens en Sietske Kingma, beide wonende te Metslawier


 

Kerkdiensten 15 t/m 21 mei 2016

Zondag 15 mei 1e Pinksterdag

Deze dienst is in "Nij Sion" te Niawier

De dienst begin om 9.30 uur

Voorganger is onze eigen predikant: ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, lied 619: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie/Zending

Dienstdoende koster is Eric Turkstra, Niawier

Pinksteren 2016

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Want geloof hebben wij zo hard nodig. Het geloof, dat in onze soms zo donkere wereld God het laatste woord heeft met Zijn verzoening, vrede en liefde. De hoop dat God ons lief heeft en dat Hij ons en onze wereld uiteindelijk wil en kan redden. Die hoop daar kan ik niet zonder! De liefde daar kan onze wereld niet zonder.

Zoals Toon Hermans dichtte:

als de liefde niet bestond, geen appel zou meer rijpen, zoals eens in het paradijs.

Als wij elkaar niet meer begrijpen dan wordt de wereld koud als ijs.

Op eerste Pinksterdag komen wij als gemeente bij elkaar om het feest te vieren, dat God niet alleen boven ons staat en dat Hij naast ons staat, maar ook dat God in ons is met zijn Geest. Hij heeft aan mensen het geloof geschonken, maar ook gaven gegeven om de gemeente samen op te bouwen. We lezen met Pinksteren Handelingen 2:1-11, het pinksterevangelie.


Vrijdag 20 mei: huwelijksvoltrekking Douwe Jaap Meinsma en Geziene Keegstra 

Plaats van kerkelijke inzegening van het huwelijk: de Doarpstsjerke, Tsjerkebuorren, Metslawier

Aanvang dienst: 15.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema


 

 

Diensten 5 en 8 mei 2016

Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag

in de Kleastertsjerke, Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst uit de bundel Sjongend op wei: Lied 137: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is : Gerard Kloostra, Niawier

Hemelvaartsdag valt dit jaar op 5 mei. We vieren samen dat Jezus bij God in de hemel is. En tegelijk staan wij er ook bij stil, dat wij met 4 en 5 mei in ons land gedenken dat wij in een vrij land wonen en leven mogen.  


Zondag 8 mei

dienst in Rehoboth, Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger is ds. W. L. de Jong, Rinsumageest

Lied voor de dienst is uit het Nieuwe Liedboek: Lied 663: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Wezenzondagcollecte (t.b.v. eigen gemeentewerk)

Dienstdoende koster: Harm Tolsma, Metslawier


Dienst van zondag 1 mei 2016

in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. J. Arensman, Drachten

Het lied voor de dienst is uit de bundel Sjongend op Wei: lied 120: 1, 2 en 3

de collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk

Dienstdoende koster: Jappie de Vries, Niawier


Dienst van zondag 24 april 2016

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth", Metslawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, Metslawier

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek lied 978: 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Eredienst en kerkmuziek

Dienstdoende koster is Pieter Tamminga, Metslawier

In deze dienst staat Deuteronomium 6 : 1 - 9 centraal. Het thema is dan: Zoals God is er maar één ! Het gaat erom dat wij levende brieven van de Heer zijn.


 

Dienst van zondag 17 april 2016

Dienst in "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: ds. Th. Korteweg, Ferwerd

Lied voor de dienst uit de bundel Sjongend op wei: lied 115: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier


Dienst van zondag 10 april 2016

Dienst in "Nij Sion", Niawier

Aanvangstijd:  9:30 uur:

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Het lied voor de dienst is: uit het Nieuwe Liedboek, gezang 981: 1 t/m 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Sjoerd van Dellen, Niawier


Dienst zondag 3 april 2016

Jeugd- en gezinsdienst

in: kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

medewerking aan deze dienst: de catechisanten

Het lied voor de dienst zingen we uit de bundel Sjongend Op Wei": lied 124: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Willem Meinsma, Metslawier

Deze eerste zondag na Pasen vertellen we elkaar in de kerk over Thomas, de leerling van Jezus die het allemaal zo moeilijk vindt om te geloven.

In deze dienst zullen vooral de catechisanten op de voorgrond staan. Ze zullen ons vertellen en laten zien wat ze besproken en gedaan hebben. En dat onder het thema van onze startzondag: Goede Buren!