Dienst van zondag 16 oktober 2016

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. M. J. Koppe, Dokkum

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek lied 650: 1, 2, 6 en 7

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Werelddiaconaat (wereldvoedseldag)

De dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier


Dienst van zondag 9 oktober 2016

School- en gezinsdienst

te houden in: kerkelijk centrum "Rehoboth", Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur:

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek lied 913: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie t.b.v. onze adoptiekinderen

Dienstdoende koster: Doede Douma, Metslawier

Op deze zondag wordt u allen verwacht voor een heel bijzondere dienst. In samenwerking met de basisscholen van Metslawier en Niawier willen we dan een school- en gezinsdienst houden. Het thema is: zorgen voor elkaar. We leggen dit thema uit aan de hand van het verhaal van Ruth, Naomi en Boaz. De kinderen zullen actief meewerken aan de dienst. We wachten vol spanning af. En we hopen dat veel ouders, familie en bekenden naar de kerk zullen komen om met ons mee te doen.


Dienst van zondag 2 oktober 2016

in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. G. van Wieren, Oosternijkerk

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel gezang 37: 1, 3 en 8

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk en Israël

Dienstdoende koster is: Hein Braaksma, Niawier


 

Dienst van zondag 18 september 2016

Heilig Avondmaal

Dienst in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei, lied 422: 1, 3 en 4

De collecten zijn voor: 1. Diaconie, 2. Kerk

Dienstdoende koster is Eric Turkstra, Niawier


Kerkdiensten van deze week

Zondag 11 september 2016
 
 
Gebruik makend van de mogelijkheid de dienst te houden op het manegeterrein in het centrum van Metslawier wordt u uitgenodigd op de tribune aldaar plaats te nemen.
Mochten de weersomstandigheden echter zodanig zijn dat de dienst daar geen doorgang kan vinden dan is de dienst in "Rehoboth" te Metslawier.
 
Aanvang van de dienst: 9.30 uur
Voorganger is dan onze oud predikant ds. J. van Dijk uit Dedemsvaart
Tevens in deze dienst voorbereiding op het Heilig Avondmaal van volgende week
Gezongen wordt als lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel, gezang 147: 1, 3 en 6
De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Jeugdwerk
Dienstdoende koster: Pieter Tamminga en zijn collega(s)
 
                                                               -----
 
Vrijdag 16 september
in de Kleastertsjerke te Niawier om 19.30 uur: Dienst huwelijkssluiting Peter Tromp en Annemarie Wiersma
 
 

Dienst van zondag 4 september a.s.

Praisedienst

Na de vakantieperiode voor het eerst weer in "Rehoboth", Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst:: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel "Sjongend op Wei: lied 195 : 1 t/m 6 ("Toen ik naar mijn naaste zocht waar was jij?") 

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk en kerkgroei

Dienstdoende koster is: Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Medewerking aan deze dienst wordt verleend door Gospelband Sinjael uit Donkerbroek. Het thema van de dienst is "We are the champions" met het zicht op de van 7 tot en met 18 september te houden Paralympische Spelen in Rio de Janeiro, de spelen voor mensen die met een beperking door het leven gaan. Ook het optreden van Sinjael zal mee in dat teken staan. Het wordt vast een prachtige dienst met veel zang (praise) en een fijne band. Kom dus massaal naar deze dienst !!!


Dienst van zondag 28 augustus 2016

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: ds. J. Arendsman uit Drachten

Als lied voor de dienst zingen we: uit de Evangelische Liedbundel lied 26: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Eeltsje de Groot, Metslawier


Dienst van zondag 21 augustus 2016

in de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit de Sjongend op Wei-bundel 204: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Thea Kingma, Niawier