Tsjinst fan snein 24 july 2016

yn de Kleastertsjerke te Nyewier

Oanfang fan de tsjinst: 9.30 uur

Foargonger: ds. J. van Buuren út Kollum

Liet foar de tsjinst út de bundel "Sjongend op wei":  liet 207: 1, 3 en 4 (dus de sjongbondel efkes meinimme)

Collecten binne foar: 1. Tsjerke, 2. Diakonye

Tsjinst dwaande koster is: Thea Kingma út Nyewier


 

Dienst van zondag 17 juli 2016

Voor de eerste maal in het zomerseizoen dit jaar weer in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger in de dienst: ds. M. J. Koppe, Dokkum

Te zingen lied voor de dienst: Evangelische liedbundel. lied 7a: 1 t/m 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Eeltsje de Groot, Metslawier


Dienst van zondag 10 juli 2016

in Nij Sion te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek gezang 213: 1, 2 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie, 3. (bij de uitgang): Stichting Beautiful Gate (speciaal aanbevolen).

Dienstdoende koster is: Jappie de Vries, Niawier

Organist Jaap de Jong krijgt in deze dienst ondersteuning van dochter Alie....


Deze zondag is tevens de slotdienst van de kindernevendienst voor dit seizoen. Tijdens deze dienst nemen 6 kinderen afscheid van de kindernevendienst: Moniek, Hielke, Juan, Marten, Meine en Menno. Samen met deze kinderen hebben wij de dienst, met het thema “Feest”, voorbereid. Er kwamen leuke ideeën naar voren, dus het belooft een vrolijke dienst te worden met mooie liedjes. Ook Alie de Jong werkt mee aan deze dienst. Zij zorgt voor muzikale begeleiding op de dwarsfluit.

Zoals elk jaar mogen de kinderen die afscheid nemen een bestemming bedenken voor het opgespaarde geld, dat wekelijks meegenomen wordt naar de kindernevendienst. Dit jaar is gekozen voor Stichting Beautiful Gate. Stichting "Beautiful Gate Nederland" ondersteunt een aantal organisaties en projecten, die zich in Afrika inzetten voor kansarme kinderen en gezinnen. De stichting is opgericht door Toby en Aukje Brouwer, die in 1991 vanuit Friesland naar Zuid-Afrika verhuisd zijn om de kansarme kinderen daar te helpen. De familie Brouwer is tijdens de dienst aanwezig en zal geïnterviewd worden door onze kinderen.

Naast de opbrengst van de kindernevendienst, hopen wij de familie Brouwer een nog grotere bijdrage mee te kunnen geven. Daarom zal bij de uitgang een extra collecte zijn voor Stichting Beautiful Gate.

We hopen op een mooie dienst, waarbij iedereen van harte welkom is.

In de zomervakantie is er geen kindernevendienst. We wensen jullie allemaal een fijne vakantie en hopen jullie na de vakantie allemaal weer te zien.

De op deze zondag van de kindernevendienst afscheid nemende jongelui nemen dit jaar ook afscheid van de basisschool. Na de vakantie zullen zij een uitnodiging krijgen om mee te doen aan de tienerdienst en voor de huiscatechisatie.


  

Dienst van zondag 3 juli 2016

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst; 9:30 uur

Voorganger: ds. A. Bouma uit Leeuwarden

Te zingen lied voor de dienst: Evangelische liedbundel 147: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Jeugdwerk

Dienstdoende koster is: Willem Meinsma, Metslawier


Dienst van zondag 26 juni 2016

in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema, Metslawier

Te zingen lied voor de dienst uit de Evangelische Liedbundel: Lied 47: 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Sjoerd van Dellen, Niawier 

Informatie dienst: We lezen in deze dienst het bekende verhaal over de slangenplaag in de Bijbel, Numeri 21:4-9. En iedereen die opkijkt naar de slang die op een stok omhoog gehouden wordt, wordt genezen.


Dienst van zondag 19 juni 2016

Organisatie: Dreamteam PKN gemeente Metslawier-Niawier

in: "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Te zingen lied voor de dienst uit de Evangelische Liedbundel: Lied 184: 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is:  Oane Meinema, Metslawier

 

Het thema voor de dienst is: Water, daar zit leven in. Water is belangrijk in de bijbel. In veel verhalen komt water voor, denk maar aan het verhaal van Noach, de storm op het meer, het water van de doop en het levend water waar Jezus van vertelt en zo zijn er nog veel meer verhalen waarin water een belangrijke rol speelt. Als je er goed naar kijkt zie je dat het water "iets" doet in die verhalen. Zo willen we ook deze morgen stilstaan bij verschillende aspecten over water wat dat in het leven kan betekenen. Bij deze een oproep aan de kinderen om hun dierenknuffels mee te nemen naar de kerk. Wat jullie er mee gaan doen blijft nog even een verrassing. We hopen een mooie dienst met elkaar. Komt u, kom jij ook? 


 

Dienst van zondag 12 juni 2016

Algehele slotdienst  

op Lauwersoog

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema.

Voor mededelingen omtrent vertrek en aankomst op Lauwersoog, enz. zie het programma op de home- en de nieuwspagina !!

Hebt u zich al opgegeven? Het kan vandaag (6 juni) nog !! Aan vervoer hoeft het zondag niet te ontbreken. Het mailadres voor aangifte: linbroek@gmail.com    (het e-mailadres van Linda Wierenga).  

De weersomstandigheden kunnen in de loop van deze week veranderen. Houdt dus onze site deze week even in de gaten.  


 

Dienst van zondag 5 juni 2016

Op deze zondagmorgen vieren we het Heilig Avondmaal

in "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9:30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, lied 381: 1, 2, 3 en 4

De collecten zijn voor: 1. Diaconie 2. Kerk

Dienstdoende koster: Renze Haaksma, Metslawier

Het Avondmaal is ditmaal een lopende avondmaalsviering. We lezen in deze dienst Lucas 7:11-17, over de jongeman uit Naïn.