Kerst en oud en nieuw

Zaterdag 24 december Kerstnachtdienst

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 19.30 uur, beginnend met een kerstkuier door Niawier

De dienst wordt verzorgd door: het Dreamteam

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie: "Kinderen in de Knel" 

Als koster doet dienst: Willem Weidenaar, Niawier

Zondag 25 december 1e Kerstdag

Dienst wederom in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek: Gezang 473: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie (Kinderen in de Knel)

Dienstdoende koster is: Sjoerd van Dellen, Niawier

Maandag 26 december 2e Kerstdag

10.00 uur: Kinderkerstfeest in "Rehoboth" te Metslawier

met onder andere opvoering van de door de kinderen voorbereide Kerst-musical

De collecten zijn ook op deze tweede kerstdag voor: 1. de Kerk, 2. Kinderen in de Knel

Zaterdag 31 december Oudejaarsdienst

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 19.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema, Metslawier

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe Liedboek: Gezang 245: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Harm Tolsma, Metslawier

Zondag 1 januari Nieuwjaarsdienst

ook in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier  

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische Liedbundel, lied 176: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Doede Douma, Metslawier

                                  ------------              

Als gemeente willen wij dit jaar op heel verschillende manieren met elkaar het kerstfeest en de geboorte van Jezus vieren. Op 24 december vanaf half 8 begint in "Nij Sion" in Niawier een kerstkuier voor het hele gezin. Een hele bijzondere manier om het geboorte verhaal van Jezus uit te beelden en samen te beleven.

Op eerste kerstdag om kwart voor 6 in de vroege ochtend wordt door muzikanten en zangers de kerstdag ingeluid met een rondgang door Metslawier. Wie wil mag zich om die tijd melden bij "café Veldzicht".*

De morgendienst op eerste kerstdag begint om 10 uur. Het is een dienst voor jong en ouder. Onder de preek krijgen de jongste kerkgangers de gelegenheid om de kerk even te verlaten om samen een kerststal te versieren en (af) te maken. We zingen bekende kerstliederen en 2 jongeren uit onze gemeente zullen ook enkele liederen ten gehore brengen.

Op tweede kerstdag om 10 uur zal de kindernevendienst met een verrassende musical ons allen weer op een heel andere manier met het kerstverhaal in aanraking brengen.

Oudjaar en nieuwjaarsdag

Op oudjaarsavond komen we als gemeente bijeen in "Rehoboth". We overzien het afgelopen jaar maar kijken ook al een klein beetje vooruit naar het jaar 2017. We doen dit aan de hand van woorden uit Psalm 17.

Op Nieuwjaarsdag komen wij op de zondagmorgen bij elkaar om 10 uur. Voor een morgengebed. We staan in deze dienst, op de eerste dag van 2017 stil bij wat er in de kortste Psalm van de Bijbel staat: Psalm 117.

Dienst van zondag 18 december 2016

4e advent

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" in Metslawier

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek gezang 445: 1 t/m 5

De collecten gaan naar: 1. Kerk, 2. Diaconie

en de dienstdoende koster is Pieter Tamminga

Op deze zondag horen wij in de kerk over Jozef, timmerman uit Nazareth, die loopt te prakkiseren hoe het nu verder moet nu Maria zwanger blijkt te zijn. Maar net als Jozef, de zoon van Jakob, de meesterdromer uit het Oude Testament, ziet ook deze Jozef dromen, die hem de weg wijzen. We lezen uit het Evangelie van Mattheus: 1:18-25


Dienst van 3e adventszondag 11 december 2016

te houden in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur: met viering van het Heilig Avondmaal

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het Nieuwe Liedboek gezang 442: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Hein Braaksma, Niawier

Op deze derde adventszondag hopen wij met elkaar het avondmaal te mogen vieren. Deze viering is in Nij Sion, waarbij de gemeente blijft zitten en brood en beker zittend ontvangt. Deze zondag lezen we uit de brief van Jakobus hoofdstuk 5:7-10, waar gesproken wordt over geduld en wachten. Wanneer komt de Heer van de vrede voorgoed om ons en onze aarde op te zoeken zodat Hij het tij komt keren?


Dienst van zondag 4 december 2016

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger is onze eigen predikant ds. L. Adema

2e adventszondag / voorbereiding Heilig Avondmaal

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek gezang 440: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. landelijke collecte voor het Pastoraat

Dienstdoende koster is: mw. Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Op deze tweede adventszondag zal muziekkorps "Soli Deo Gloria" uit Nes zijn medewerking verlenen aan onze dienst. Muziekvereniging SDG is een fanfarekorps dat uitkomt in de vijfde divisie en staat onder leiding van dirigent Eelke de Jong.

Ook staan wij in deze dienst erbij stil, dat wij als gemeente op zondag 11 december met elkaar het Avondmaal willen gaan vieren.


 

Dienst van zondag 27 november 2016

Jeugd- en gezinsdienst

in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst:9.30 uur

Voorganger: ds. A. M. Langhout, Oldeberkoop

1e advent

Te zingen lied voor de dienst: uit het nieuwe liedboek, lied 439: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk en kerkgroei / diaconie

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar


Zondag 27 november begint in de kerk de adventstijd. In deze weken bereiden wij ons samen voor op het Kerstfeest. We steken in de dienst elke zondag een kaars meer aan, tot en met de kerstmorgen. Want Gods licht in deze wereld en Gods warme vrede is in het kind Jezus in onze wereld verschenen.

Het projectlied voor advent heet dit jaar: Maak het mee! En het wordt gezongen op de melodie van: Nu daagt het in het oosten. 


Dienst van zondag 20 november 2016

(Eeuwigheidszondag)

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur:

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: uit de Evangelische Liedbundel lied 413: 1 t/m 4

Collecten in deze dienst: 1. Kerk, 2. Werk binnen eigen gemeente

Dienstdoende koster: Willem Meinsma, Metslawier

Op deze zondag willen wij als gemeente gedenken allen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Dit jaar gaat het om 7 gemeenteleden. Van hen is er een wit steentje bewaard op de gedachtenisschaal in de kerk. Dit steentje zal als herinnering aan de naaste familieleden worden gegeven.

Er wordt deze dienst ook een kaars aangestoken voor de mensen in onze dorpen die zijn overleden, maar niet kerkelijk waren.

Daarnaast ontvangt iedereen de gelegenheid om in deze dienst een licht aan te steken voor wie langer of korter geleden is gestorven en die wij meedragen in ons hart. Al deze kaarsen en lichten steken we aan aan de grote Paaskaars in de kerk. Want als kerkelijke gemeente vinden wij troost in het geloof in Jezus, die ons laat zien dat de dood het einde niet is.


Dienst van zondag 13 november 2016

Dienst in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. J. van der Goot uit Dokkum

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, gezang 913: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / binnenlands diaconaat

Dienstdoende koster is: Jappie de Vries, Niawier


Dienst van zondag 6 november 2016

Weer een bijzondere dienst in "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang: 9.30 uur

Zendingsdienst, georganiseerd door de ZEM-commissie (zie de informatie

onder het "nieuws") 

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 203: 1, 2 en 3

De collecte is voor: 1. Zending (zendingsnajaarweek)

Dienstdoende koster is: Oane Meinema, Metslawier