Bijeenkomst 24 november a.s. (Tsjerke wêze mei inoar)

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: dinsdag 08 november 2016 Gepubliceerd: dinsdag 08 november 2016 Geschreven door Harm Tolsma

Onderstaande gemeenteleden willen u / jou uitnodigen voor een bijeenkomst in "Nij Sion" op donderdag 24 november a.s. We willen praten over wat er leeft binnen onze PKN-gemeente en hoe we 

de betrokkenheid binnen onze gemeente kunnen laten groeien en bloeien!

Inloop met koffie om 19.45 uur en we beginnen om 20.00 uur.

Iedereen is van harte welkom!

Dus ook als je denkt: ik kom nooit / niet vaak in de kerk, maar ben wel geïnteresseerd in deze avond, van harte welkom!

Door samen te praten over ons geloof op persoonlijk vlak en ook in relatie met onze kerk en gemeente, hopen we nog meer betrokken te raken bij elkaar. Je geloof vertalen naar het leven van alledag. Dat valt vaak niet mee. Dan is het fijn om gesterkt te worden door bijzondere verhalen van mensen om je heen. Generaties die met elkaar praten over het geloof, dat is wat we graag willen bereiken deze avond. Dus kom, jong en oud! We maken er op deze manier een mooie avond van en hopen van u / jullie allemaal te horen wat je sterkt in het geloof, maar ook wat u / jij nodig hebt.

 

Anneke Allema,

Douwe de Groot,

Anja Kloostra,

Geziene Meinsma,

Betty Poleij,

Willem Weidenaar,

namens de PKN gemeente Metslawier-Niawier


 

Hits: 1114