PKN jaarcijfers 2013 (overgenomen uit Nederlands Dagblad)

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: maandag 26 oktober 2015 Gepubliceerd: vrijdag 25 april 2014 Geschreven door Harm Tolsma

PKN verliest vooral leden door uitschrijving

LUNTEREN - De Protestantse Kerk verloor vorig jaar opnieuw tienduizenden leden: voor twee derde door uitschrijving, voor een derde door overlijden. 

Het verlies is ruim 76.000 leden. Er traden ruim 16.000 leden toe. Daarmee komt het totaal aantal leden uit op net iets meer dan 2 miljoen. Ongeveer 800.000 mensen zijn belijdend lid. De groep doopleden ligt op 880.000. Daarnaast zijn er ongeveer 344.000 mensen geregistreerd die niet zijn gedoopt en geen belijdenis hebben gedaan. De daling is grootst onder de 20 tot 65 –jarigen. Daarboven neemt het aantal leden toe.

Het verlies is nog iets beperkt door bijna 14.000 inschrijvingen. Dat zijn vooral kinderen die geboren zijn, maar ook intreders van buiten de kerk. Daarnaast kwamen 2.610 leden over uit andere kerken. Er is niet bekend uit welke kerken deze mensen overkomen. Uit cijfers van de Gereformeerde Gemeenten blijkt dat jaarlijks gemiddeld 700 leden overgaan naar de Protestantse Kerk.

De leeftijd van de kerkleden is duidelijk vergrijsd vergeleken met de Nederlandse bevolking. 55+ is oververtegenwoordigd, daaronder ondervertegenwoordigd. Vooral de groep 0-15 jaar blijft duidelijk achter bij de landelijke bevolking. De kerk maakt zich niet te veel zorgen omdat mensen tot 80 jaar nog actief blijven in de kerk.

De Protestantse Kerk signaleert dat niet alle ingeschreven kinderen worden gedoopt. Dat hangt mogelijk samen met ‘de sterke tendens’ onder de ouders van deze kinderen om geen belijdenis te doen. ‘Er lijkt een grote aarzeling te zijn onder jongvolwassenen om belijdenis te doen’, aldus de nieuwe jaarbrief waarin alle cijfers zijn opgenomen. Het overgrote deel van de mensen die belijdenis doet, zit in de leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar. Maar ze vormen een minderheid van het aantal leden in die leeftijd. ‘Voorlopig is het gissen naar de oorzaken van de aarzeling om belijdenis te doen. Het zou kunnen samenhangen met de desinteresse voor de kerk als instituut.’


Details uit cijfers 2013:
 • 12 procent van de Nederlandse bevolking is lid van de Protestantse Kerk
 • Friesland is met 26 procent de meest protestantse provincie
 • Noord-Brabant en Limburg zijn met 3,3 procent het minst protestant, gevolgd door Noord-Holland met 5,6 procent
 • 7743 kinderen en volwassenen zijn gedoopt
 • 4174 mensen deden belijdenis, van wie 2329 vrouwen en 1845 mannen
 • 4 jongeren tussen de 12 en 15 jaar deden belijdenis
 • 2 mensen tussen de 88 en 91 jaar zijn gedoopt
 • 4 mensen tussen de 88 en 91 jaar deden belijdenis
 • Er zijn 1604 plaatselijke gemeenten (soms ingedeeld in verschillende wijkgemeenten)
 • Aantal arbeidsplaatsen voor predikanten nam af van 2171 (2006) tot 1834 (2014)
 • Aantal dienstdoende predikanten: 1930
 • Er zijn 146 gemeenten die geen predikant kunnen betalen
 • geplaatst: 25-04-2014 - 13.00
Hits: 1463