PINKSTEREN IN VEENKLOOSTER

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: vrijdag 06 juni 2014 Geschreven door Harm Tolsma

In Handelingen 2 lezen we over de komst van de Heilige Geest:

"Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde." 

Dit gebeuren is het grondvlak, waarop het Pinksterfeest in Veenklooster is gebaseerd!

Het wordt gevierd met een gevarieerd programma: muziek, zang, een dienst in het bos, enz. enz.. Pak de Pinksterkrant er nog maar eens bij. Op de achterkant vindt u / vind jij het hele programma. Alle toegang is gratis, er wordt alleen gecollecteerd.

Zien we u, zien we jou op het Pinksterfeest in Veenklooster? Van harte welkom!

Een hartelijke groet van de leden van de ZEM !!

N.B. Heeft u of heb jij onverhoopt geen pinksterkrant gekregen? Er liggen nog kranten in Nij Sion en Rehoboth!!     

 

Hits: 1710