Startzondag 28 september 2014

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: vrijdag 03 oktober 2014 Geschreven door Harm Tolsma

 

STARTZONDAG 28 september 2014 PKN-gemeente van Metslawier en Niawier

Het startschot voor het werkseizoen 2014-2015 is weer gelost. Voorafgaand aan de startzondag was in de week daarvoor al een programma voor het winterwerk bij de gemeenteleden bezorgd en niet alleen bij de gemeenteleden, maar ook en zelfs bij alle dorpsgenoten in Metslawier en Niawier.

Er staan nogal een aantal zaken in het programmaboekje die niet alleen specifiek voor de gemeenteleden nuttig en interessant zijn. Ook zijn er voorgenomen activiteiten in opgenomen, waaraan ook niet-gemeenteleden kunnen deelnemen. Ook de startzondag was dus voor iedereen in de dorpen en omgeving bedoeld.

Dat dit goed overgekomen was bleek wel, want het ontbijt op de startzondag in "NIJ SION" in Niawier werd overweldigend goed bezocht. Een duidelijk met elkaar gepaard gaand gevoel van lichamelijk en geestelijke honger? Wie weet….     

Om 9 uur stond het ontbijt voor iedereen klaar voor een vol "Nij Sion". Maar het kon nog voller, want er moesten zelfs stoelen en tafels, en etensborden en bijbehorende etenswaar worden bijgeplaatst!  De hieronder staande foto's spreken voor zich.

Om 10 uur begon de dienst. Een alternatieve dienst want na het votum, een begroeting namens de kerkenraad en een korte preek met toelichting van de kant van onze predikant Lubbert Adema werden alle aanwezigen uitgenodigd in groepjes van tussen de vijf en vijftien personen Niawier in te trekken en aan de hand van een plattegrond met het Levensparelpad de  levensparels op te zoeken.

De teksten bij de gevonden levensparels kon je daarna òf op je laten inwerken, òf het er met elkaar over hebben (de nodige gespreksstof). Aan het eind gekomen van het "Levensparelpad" was de conclusie van velen vaak, dat deze activiteit heel opbouwend was voor het gemeente- en hert geloofsleven. De tekst van de opgehangen plakkaten waren alleen al een preek op zich. Het thema van de zondag was "Vieren en verbinden". Het was inderdaad een gevierde dag, een dag waarmee je de zondag verder in kon. En bij "verbinden" hoort een band en die band was dan ook stevig voelbaar ook na afloop van de dienst.

Goed half twaalf kon de dienst worden beëindigd maar kon iedereen nog even blijven in NIJ SION onder het genot van iets ander spiritueels………

Bent u nieuwsgierig naar de foto's dan vindt u deze in de rubriek "foto-s"  elders op de site.

Hits: 1808