Dienst van zondag 9 juli 2017

Laatst bijgewerkt: vrijdag 14 juli 2017 Gepubliceerd: maandag 03 juli 2017 Geschreven door Harm Tolsma

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema 

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel gezang 229 : 1 t/m 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie, 3. Deurcollecte is voor bezorging van bloemen binnen de gemeente

Dienstdoende koster is: Oane Meinema, Metslawier


In deze dienst zullen de nieuwe ambtsdragers van onze gemeente worden bevestigd. Tegelijk zullen we afscheid nemen van enkele ambtsdragers, die hun termijn erop hebben zitten. Nieuw bevestigd worden: Betty Poleij, Balthasar Bekkerstrjitte 12, Metslawier als wijkouderling; Froukje Dijkstra, De Skulp 12 te Niawier als jeugdouderling; Jan Kuik, Keechsdyk 16, te Morra als ouderling; en Fokke Visser, Skûlestrjitte 30, Metslawier en Douwe Jaap Meinsma, Julianastrjitte 20, beide te Metslawier als ouderling-kerkrentmeester.

Op zondag 16 juli zal een aantal jongeren afscheid nemen van de kindernevendienst. We zijn al begonnen met de voorbereidingen voor deze dienst. Het zal dan gaan over "De Toekomst". Ook zal 16 juli bekend worden gemaakt voor welk goed doel de kinderen dit seizoen hebben gespaard op de kindernevendienst.......

Hits: 2134