Dienst van zondag 30 juli 2017

Laatst bijgewerkt: maandag 31 juli 2017 Gepubliceerd: donderdag 27 juli 2017 Geschreven door Harm Tolsma

in de "Doarpstsjerke" van Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. van Buuren, Kollum

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SOW-bundel, lied 195: 1 t/m 6

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Jaap de Graaf, Metslawier


Hits: 2094