Dienst van zondag 12 november 2017

Laatst bijgewerkt: woensdag 15 november 2017 Gepubliceerd: maandag 06 november 2017 Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

om 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Deze zondag voorbereiding op het Heilig Avondmaal van volgende week zondag

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, lied 972: 1, 2, 7 en 10

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / binnenlandsdiaconaat

Dienstdoende koster is: Sjoerd van Dellen, Niawier


Op deze zondag willen wij stilstaan bij woorden van Paulus, die hij geschreven heeft aan de kerk in Thessalonica, waarschijnlijk de oudste brief van Paulus die bewaard is gebleven. We lezen van zijn geloof, dat tenslotte niet alle mensen en machten die mensen onderdrukken en knechten het laatste woord zullen hebben, maar dat wij een Ander Koninkrijk verwachten.  Hoe Paulus in zijn tijd daar tegenaan keek, lezen we in 1 Thessalonicenzen 4:13-18.

Denkt u eraan, dat wij op zondag 19 november het Avondmaal zullen vieren?


Hits: 1988