Dienst van zondag 26 november 2017

Laatst bijgewerkt: dinsdag 28 november 2017 Gepubliceerd: dinsdag 21 november 2017 Geschreven door Harm Tolsma

Eeuwigheidszondag

wordt gehouden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang: 9.30 uur:

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek gezang 947: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Oane Meinema, Metslawier

Eeuwigheidszondag: In deze dienst worden de namen van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen genoemd. Na het noemen van de naam, mag een van de familieleden naar voren komen, om de kaars aan de Paaskaars aan te steken. Wij steken ook een kaars aan voor allen uit onze dorpen, die het afgelopen jaar gestorven zijn, die niet lid van onze kerk zijn, maar met wie wij ons vandaag verbonden voelen. Ook is er gelegenheid voor iedereen in de kerk die daaraan behoefte heeft een lichtje aan te steken voor iemand die wij missen, maar die wij meedragen in ons hart.

De volgende gemeenteleden zijn ons ontvallen:

26 januari Aaltje Swart – Heeringa, Stasjonswei 12, 88 jaar.

1 februari Afke Dijkma – van der Veer, Terpstrjitte 12, 76 jaar.

3 februari Froukje Braaksma – Kooi, Stasjonswei 10, 90 jaar.

18 februari Gerk Slager, Stasjonswei 25, 87 jaar.

3 maart Jan de Vries, Túnstrjitte 10, 82 jaar.

18 maart Sijmen Crans, Túnstrjitte 14, 78 jaar.

30 maart Foekje Kingma- Bosch, Stasjonswei 10, 90 jaar.

17 april Ida Visser – de Haan, Roptawei 15, 53 jaar.

30 april Douwina Braaksma – Hoekstra, Stasjonswei 12, 94 jaar.

4 mei Piet Sijtsma, Stasjonswei 12, 87 jaar.

13 juni Sjoerd Fokkens, Stasjonswei 26, 96 jaar.

16 juni Dirk Swart, Stasjonswei 6-4, 92 jaar.

25 augustus Bauke Spijksma, Wilhelminastrjitte 5, 74 jaar.

9 september Tine Visser, Stasjonswei 10, 85 jaar.

Allen die zijn overleden,

al wie ons zijn voorgegaan,

vouw ze samen in de vrede van uw ene Naam.

(Lied 733:1)


Hits: 2001