Kerkdienst van zondag 3 december 2017

Laatst bijgewerkt: dinsdag 05 december 2017 Gepubliceerd: dinsdag 28 november 2017 Geschreven door Harm Tolsma

Eerste advent

te houden in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: ds. J. van Buuren, Kollum 

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel: Lied 99: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk /advent

Dienstdoende koster is Willem Weidenaar, Niawier


 Midden tussen alle gebeurtenissen in ons leven en in onze wereld breekt een nieuwe tijd aan. Een tijd vol verwachting en hoop. Terwijl mensen zich bang afvragen, hoe het komen zal met onze wereld, met jou en mij, roept de Vader in de hemel mensen toe, dat we elkaar moeten troosten en moed inspreken. Want Hij komt, en Hij heet: God met ons. En Hij roept ons met zijn leven en zijn dood toe: God komt al het kwaad ten goede keren. 


Hits: 1985