Kerkdiensten rond de Kerst en Oud en Nieuw

Laatst bijgewerkt: dinsdag 09 januari 2018 Gepubliceerd: woensdag 20 december 2017 Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 24 december Doopdienst

Rehoboth 9.30 uur: ds. L. Adema, 4e advent

Lied voor de dienst: NLB 469: 1, 2, 3 en 5

Collecten: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: P. Tamminga

Bijzonderheden: In deze dienst bediening van de doop aan Aukje Jildau Rispens

We lezen in deze dienst uit Jesaja 62, waar de profeet vertelt over de wereld waarin wij leven, en over de wereld waarop wij hopen voor onszelf en voor onze kinderen.  

 

Kerstnachtdienst

Rehoboth 19:30 uur: ds. L. Adema, in samenwerking met Dreamteam, en anderen

De kerstnachtdienst begint dit jaar om half 8, en is zo opgezet, dat iedereen, jong en oud, groot en klein, van harte welkom is. Het is een kerstnacht vol verrassingen in de kerk. En na afloop is er ook nog iets warms te drinken. Het thema is: Een witte kerst! 

 

Maandag 25 december 1e Kerstdag

Rehoboth 10.00 uur: ds. L. Adema, vanaf 9.30 uur koffie

Lied voor de dienst: EvGL 103: 1 t/m 4

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk in actie/kinderen in de knel/werelddiaconaat

Dienstdoende koster: Pieter Tamminga 

Op de eerste kerstdag, staan wij in een feestelijke dienst stil bij de geboorte van onze Heer Jezus in Bethlehem. Het thema op kerstmorgen is: Er komen andere tijden! In deze kerstdienst worden ook de namen genoemd van de kinderen, die in onze gemeente het afgelopen jaar zijn geboren, en van wie wij bericht hebben ontvangen. De ouders kunnen na de dienst het geboortehandje, dat in de geboorteschaal is bewaard, mee naar huis nemen. Want het kind van Bethlehem heeft ons toen Hij volwassen was, laten zien en horen hoe God over onze kinderen denkt. Hij houdt ze in zijn hand. De kinderen die genoemd worden zijn: Norah Tjitske Rispens, geboren op 25 december 2016; Niek Willem Timmerman, geboren op 6 januari 2017; Yfke Weidenaar, geboren 30 januari 2017; Wybe Zijlstra, geboren 15 juni 2017; Aukje Jildau Rispens, geboren 22 juli 2017; Jetze en Fenna de Vries, geboren 12 september 2017; Matthijs Pel, geboren 11 oktober 2017...

 

Dinsdag 26 december 2e Kerstdag

Rehoboth 10.00 uur: Kinderkerstfeest

Lied voor de dienst: SoW 32: 1, 2 en 3

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk in actie/kinderen in de knel/werelddiaconaat

Dienstdoende koster: D. Douma

 

Zondag 31 december Oudejaarsdag

Nij Sion 9.30 uur: ds. L. Adema

Lied voor de dienst: EvGL 172: 1 t/m 4

Collecten: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: E. Turkstra

31 december is er alleen een oudjaarsdienst ’s ochtends om half 10. Omdat Oudejaarsdag ditmaal op zondag valt. Het is mijn gewoonte (dominee Adema, red.) om met de jaarwisseling over de psalm te preken die het nummer heeft van het nieuwe jaar. Deze keer staan we dus stil bij de woorden uit Psalm 18.

 Op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag zijn er geen diensten. De eerstvolgende dienst in het nieuwe jaar is op zondag 7 januari 2018 om 9.30 uur in Rehoboth te Metslawier. Voorganger die zondagmorgen is ds. R. de Pee uit Feanwâlden. Na de dienst is er koffiedrinken in "de Schakel".  


 

Hits: 2444