Dienst van zondag 14 januari 2018

Laatst bijgewerkt: maandag 15 januari 2018 Gepubliceerd: dinsdag 09 januari 2018 Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Te zingen lied voor de dienst: Uit hetnieuwe liedboek, lied 913: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie, 3. een extra deurcollecte bij de deur voor bloemen eigen gemeente

Dienstdoende koster is: Jappie de Vries, Niawier

Deze zondfag is de lezing uit Johannes 4 over Jezus’ ontmoeting met een vrouw uit Samaria bij de waterput. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de woorden uit vers 29: Er is iemand die alles van mij weet. 


Hits: 2278