Dienst van Zondag 13 januari 2019

Laatst bijgewerkt: vrijdag 18 januari 2019 Gepubliceerd: woensdag 09 januari 2019 Geschreven door Harm Tolsma

in "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen voor de dienst: Lied 517: 1, 4 en 5 uit de nieuwe liedbundel

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie, 3. deurcollecte voor bloemen eigen gemeente

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier

Deze zondag lezen we over wat Jezus gezegd en gedaan heeft. We lezen dat uit Lucas 5 : 27- 39. Daar staat ook het omgekeerde van ons spreekwoord: oude wijn in nieuwe zakken. Jezus zei: niemand doet nieuwe wijn in oude zakken. Dat is wel even iets anders.

Vooruitblik: Op zondag 20 januari lezen we over Johannes de Doper, die twijfelt of Jezus wel echt de beloofde Messias is. Bent U het of moeten we op iemand anders wachten? Lucas 7:18-23. Als Jezus antwoordt, haalt Hij dezelfde woorden aan, die Hij ook gebruikte bij zijn preek in de synagoge van Nazareth. Maar Jezus laat nu 1 zin weg, namelijk: om aan gevangenen vrijlating bekend te maken. Heeft Jezus daar een bedoeling mee?

Noteert u alvast dat zondag 27 januari een gezinsdienst is. We beginnen dan om half 10 met koffie. De dienst begint dan om 10 uur. Tijdens (bijna) de hele dienst is er dan kindernevendienst, kinderoppas en tienerdienst.


 

Hits: 2080