Dienst van zondag 20 januari 2019

Laatst bijgewerkt: donderdag 24 januari 2019 Gepubliceerd: vrijdag 18 januari 2019 Geschreven door Harm Tolsma

in de Rehobothkerk  te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het Liedboek, gezang 518: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Oecumene (zondag voor de eenheid)

Dienstdoende koster is Oane Meinema, Metslawier

Deze zondag lezen we over Johannes de Doper, die twijfelt of Jezus wel echt de beloofde Messias is. Hij vraagt Jezus: bent U het of moeten we op iemand anders wachten? Wij lezen dit in Lucas 7:18-23. Als Jezus antwoordt, haalt Hij dezelfde woorden aan, die Hij ook gebruikte bij zijn preek in de synagoge van Nazareth. Maar Jezus laat nu één zin weg, namelijk: om aan gevangenen vrijlating bekend te maken. Heeft Jezus daar een bedoeling mee? 

Noteert u alvast dat zondag 27 januari een gezinsdienst is, We beginnen dan om half 10 met koffie. De dienst begint dan om 10 uur. Tijdens (bijna) de hele dienst is er dan kindernevendienst, kinderoppas en tienerdienst.


 

Hits: 1920