Dienst van zondag 3 februari 2019

Laatst bijgewerkt: donderdag 21 februari 2019 Gepubliceerd: maandag 28 januari 2019 Geschreven door Harm Tolsma

Praisedienst

in kerkcentrum "Rehoboth" te Metslawier 

Aanvang dienst: 10.00 uur

Leiding dienst: dhr. T. van der Velde, Buitenpost, met medewerking van "SOON RETURN"

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie/ werelddiaconaat project Moldavië

Dienstdoende koster: Pieter Tamminga, Metslawier

Een praisedienst in Rehoboth. Lofprijzing door muziek, liederen en gesproken Woord. Deze dienst zal door Theun van der Velde uit Buitenpost worden geleid. De muziek komt deze keer van Gospelband “Soon Return”. Het thema voor deze morgen zal zijn “De Kracht van het verboden Boek”. Om jou / u  alvast wat info te geven: de Schriftlezingen zijn uit Mattheüs 4: 1-11 (Jezus in de woestijn / verzoekingen) en 2 Timotheüs 3: 16. Benieuwd hoe dit in de dienst zal worden uitgewerkt? We zien u en jou graag komen. Van harte welkom!

De praisecommissie 


 

Hits: 2018