Dienst van zondag 10 februari 2019

Laatst bijgewerkt: donderdag 21 februari 2019 Gepubliceerd: vrijdag 08 februari 2019 Geschreven door Harm Tolsma

DOOPDIENST

in dorpshuis "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Nieuwe liedboek 525 : 1, 4 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk; 2. Catechese en Educatie

Dienstdoende koster is: Hein  Braaksma, Niawier

Gedoopt worden: Matthijs Pel, zoon van Gerard en Hendrica Pel en Marin Verbeek, dochter van Sietze Verbeek en Tietsia Weidenaar. De familie Pel woont aan de Oerslach 6 in Metslawier en de familie Verbeek is woonachtig op het adres Master fan Loanstrjitte 16, eveneens in Metslawier.

We lezen over Johannes, die ook Jezus heeft gedoopt in de rivier de Jordaan.

Op 17 februari a.s. zullen de Sionsjongers zingen inde dienst.


 

 

Hits: 2137