Dienst van zondag 17 februari 2019

Laatst bijgewerkt: donderdag 21 februari 2019 Gepubliceerd: woensdag 13 februari 2019 Geschreven door Harm Tolsma

in het kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek, gezang 526 : 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. de Kerk; 2. Kerk in Actie /noodhulp

Dienstdoende koster is: Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Sjonggroep "de Sionsjongers" o.l.v. Zwaanette Dijkstra verleent zijn medewerking aan de dienst.

Thema van de dienst: Welke mensen feliciteert Jezus??


 

Hits: 2207