Dienst van zondag 31 maart 2019

Laatst bijgewerkt: maandag 01 april 2019 Gepubliceerd: maandag 25 maart 2019 Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. Pieter Monsma, Middenmeer

4e zondag 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: Uit het liedboek, gezang 539: 1, 2, 4 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Missionair werk

Dienstdoende koster is: Oane Meinema, Metslawier


Hits: 1960