Dienst van zondag 16 juni 2019

Laatst bijgewerkt: zaterdag 22 juni 2019 Gepubliceerd: woensdag 12 juni 2019 Geschreven door Harm Tolsma

Bevestiging ambtsdragers

De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers zal plaatsvinden op zondag 16 juni a.s. om 9.30 tijdens de dienst in "Nij Sion" in Niawier. Ook zal dan afscheid genomen worden van de aftredende ambtsdragers.

In de kerkenraad mogen wij de volgende gemeenteleden verwelkomen:

Sijbe en Geertje Postma als ouderling (duo-ambt)

Hennie Tijtsma als ouderling

Anneke Allema als ouderling-kerkrentmeester (verlenging als kerkrentmeester)

Gretha Braaksma als wijkconsulent

Margriet van der Veen als wijkconsulent

Sijke Sijtsma en Leo Mooibroek worden kerkrentmeester.

Verdere info omtrent de dienst:

Voorganger: eigen predikant ds. Lubbert Adema. In deze dienst ook voorbereiding op het Heilig Avondmaal van volgende week zondag

Het te zingen lied voor de dienst is: Lied 675 verzen 1 en 2 uit het nieuwe liedboek

De collecten zijn voor: 1. Kerk en 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Jappie de Vries (Niawier)

Er is ook kinderoppas 


 

 

 

Hits: 2238