Dienst van zondag 23 juni 2019 (Heilig Avondmaal)

Laatst bijgewerkt: maandag 24 juni 2019 Gepubliceerd: zaterdag 22 juni 2019 Geschreven door Harm Tolsma

Deze avondmaalsdienst is in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek lied 680 verzen 1 en 5

In deze dienst lezen we uit de Bijbel: Deuteronomium 5:12-16, het gebod over de rustdag.

De collecten zijn voor: 1.Diaconie  2.Kerk

Dienstdoende koster is deze zondagmorgen Oane Meinema, Metslawier

Bijzonderheden: bediening van de Doop, kindernevendienst en kinderoppas


Hits: 1940