Dienst van zondag 30 juni 2019

Laatst bijgewerkt: dinsdag 02 juli 2019 Gepubliceerd: maandag 24 juni 2019 Geschreven door Harm Tolsma

te houden  in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur:

Voorganger: dhr. G. H. Visser, Wouterswoude

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Sjongend op Wei-bundel lied 82: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie/  werelddiaconaat project Moldavïe

Dienstdoende koster is deze zondag: Willem Weidenaar, Niawier


Hits: 2210