Dienst van zondag 7 juli 2019

Laatst bijgewerkt: maandag 08 juli 2019 Gepubliceerd: dinsdag 02 juli 2019 Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: eigen predikant ds. Lubbert Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, lied 713: 1 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie /binnenlands diaconaat

Dienstdoende koster is Pieter Tamminga, Metslawier

Bijzonderheden: Overstapdienst, afscheid kindernevendienst van kinderen uit groep 8

Deze (overstap)-dienst is ingevuld met de jongeren uit groep 8 die dit jaar overstappen na de zomer naar het voortgezet onderwijs. Het thema is: "Je staat niet alleen". En we luisteren ook naar toekomstdromen van jonge mensen. Daarom lezen we uit de Bijbel een verhaal dat daar heel goed bij past, over Jakob bij Bethel, die droomt over zijn toekomst. En die in zijn droom een ladder ziet tot aan de hemel toe.


Hits: 2012